ROBOSKİ KATLİAMI ÖRTBAS EDİLEMEZ

07.01.2014

ROBOSKİ KATLİAMI ÖRTBAS EDİLEMEZ

 

Roboski Katliamı insanlığa karşı işlenen bir suçtur, örtbas edilemez.

Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı 6 Ocak 2014 tarihli 2013/404 Esas nolu ve 2014/1 karar nolu kovuşturmaya yer olmadığı kararı ile Roboski Katliamında hiç kimseye dava açılamayacağına karar verdi. Askeri savcılığın kararı incelendiğinde hava harekatı talimatının bizzat Genelkurmay Başkanınca verildiği anlaşılmaktadır.

Askeri savcılık kararının gerekçesinde insansız hava aracı görüntülerine tek başına itibar edilmediği, ancak silahsız olduğu görülen kişilerin PKK militanı olduğuna dair ne tür somut bilgiler belirtilmeden bunların örgüt militanı olduğu değerlendirmesi yapılarak bombalama emri verildiği ve hata edildiği belirtilmiş, TCK 24 ve 30. maddelere göre de hata nedeni ile cezai sorumluluk olmadığı ifade edilmiş ve dosya ve dolayısıyla da katliam örtbas edilmek istenmiştir.

Silahsız Kişiler Hiçbir Koşulda Öldürülemez.

Olayın talimatı Genelkurmay Başkanı Necdet Özel tarafından verildiği halde, şüpheliler arasında gösterilmediği görülmektedir. TCK 24. maddenin 4. fıkrasında konusu suç teşkil eden emrin kesinlikle yerine getirilmeyeceği, böylesi bir emri yerine getiren ve emri verenlerin sorumlu olacağı açıkça belirtilmektedir. Bu durumda askeri savcılığın hukuksal gerekçesi gerçek dışıdır. TCK 24. madde uyarınca silahsız sivillerin bombalanması emrini veren Genelkurmay Başkanı bu emrin verilmesi ile ilgili istihbarat değerlendirmesi yapan diğer askeri yetkililer ve bombalamayı yapan F-16 pilotları açıkça sorumludur. TCK 30. maddede ise suçun maddi unsurlarını bilmeyip hata sonucu suç işleyenlerin taksirli sorumluluk halinin saklı olduğu belirtilmektedir. Yani bu durumda bile bir ceza indiriminden bahsedileceği belirtilmektedir. Kaldı ki Roboski Katliamında silahsız kişileri bombalamanın suç olacağı bilinmelidir. Çünkü bu kişiler PKK militanı dahi olsa mevcut kanunlarımıza göre teslim ol çağrısının yapılması gerekmektedir. Böyle bir çağrı yapılmadan doğrudan doğruya bombalama yapılması suçun kasten işlendiğini göstermektedir. Dolayısıyla TCK 30. madde gerekçe yapılamaz.

Cezasızlık Politikası Devam Ediyor

Roboski Katliamı nedeni ile Diyarbakır TMK 10. madde ile görevli Cumhuriyet Savcılığının görevsizlik kararı verip dosyayı Diyarbakır 2. Hava Kuvveti Komutanlığı Askeri Savcılığına göndermesi, Askeri Savcılığında dosyayı görevsizlik kararı vererek Genelkurmay Askeri Savcılığına göndermesi, Genelkurmay Askeri Savcılığının da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermesi şunu göstermektedir. Türkiye’de cezasızlık, bir devlet politikası olarak sürdürülmektedir. Türkiye’de insanlığa karşı işlenen suçlarda devam eden cezasızlık politikası bu kararla kendisini bir kez daha göstermiştir.

Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemeleri ile Askeri Mahkemeler Kapatılmalıdır

Bu karar, Türkiye’de artık özel yetkili ve görevli Ağır Ceza Mahkemeleri ile Askeri Mahkemelerin kapatılması gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu tip mahkemelerde ve bunların savcılıklarında adalet arayışının olmadığı, devletin ve devlet görevlilerinin sorumlu olduğu olaylarda cezasızlık uygulandığı, adaletin engellendiği ortaya çıkmaktadır. 

Roboski Katliamı insanlığa karşı suçtur. İnsanlığa karşı suçlarda zaman aşımı işlememektedir. İnsan hakları savunucuları olarak hukuksal süreci takip edeceğimizi, Anayasa Mahkemesi’nde sonuç alınamaz ise dosyanın AİHM’e taşınacağını ve AİHM’in 1994’te Şırnak’ta bombalanan köylerle ilgili verdiği emsal karara uygun bir karar vererek Türkiye’yi mahkum edeceğini, bu mahkumiyet ile beraber bu olayda sorumluluğu olanların tümünün yargı önüne çıkarılacağını vurgulamak isteriz.

Hukuka aykırı olan ve hiçbir vicdana sığmayan bu kararı tanımadığımızı, Türkiye’de adalet arayışını sürdüreceğimizi belirtmek istiyoruz.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

 

 

ROBOSKİ UTANCINDA 24 AY!

ON 30 ARALIK 2013.

ROBOSKİ UTANCINDA 24 AY!

 

Roboski katliamının üzerinden 24 ay geçti. Ne yargılama süreci ne idari soruşturma ne de meclis komisyonu tarafından yürütülen raporlama çalışmasında ciddiye alınmaya değer bir ilerleme söz konusu.

İnsan hayatının bu denli değersiz görüldüğü bir ülkede barıştan, birlikte yaşamaktan söz etmek son derece zor. 34 sivil, yetişkin ve çocuğun katledilişi karşısında siyasi kararlılık, toplumsal duyarlılık sergilenemiyorsa ne zaman ve hangi durumda bu sorumla hareket edeceğiz.

Bizler biliyoruz ki Türkiye 34 kişinin göz göre göre katledilebildiği bir ülke haline geldi. Yine öyle inanıyoruz ki, Roboski’nin sorumlularından hesap sorulmadıkça benzer cinayetler aydınlatılamayacak, yeni suikast ve katliamların işlenmesinin önüne geçilemeyecektir.

Roboski yargılamasını sıradan bir adli vaka gibi zamana yayma,  konuyu kamuoyu gündeminden uzak tutmaya çalışma ve hesap vermekten kaçma eğilimi asla kabul edilemez. Roboski katliamını bir dönüm noktası olarak görüyor ve Roboski’yi unutmayacağımızı, unutturmayacağımızı ifade etmek için burada buluşuyoruz.

Her ayın 28. Günü bu katliamı gündeme taşımak üzere buluşmaya devam edeceğiz. Vicdanı körelmemiş, adalet arayışından vazgeçmemiş herkes davetli…

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

MAZLUMDER

ROBOSKİ’YE ADALET PLATFORMU

 

28 Aralık 2013 Cumartesi

 Basın Açıklaması / 19.30

İnsan Hakları Anıtı, Yüksel Caddesi Kızılay/ Ankara

 

Anma etkinliği / 21.17

Güvenpark Kızılay/ Ankara

Bir cevap yazın