Semra Güzel’e Yönelik Hukuksuzluğu Kınıyoruz!

HDP Diyarbakır milletvekili olan Semra Güzel, 02.09.2022 tarihinde gözaltına alındığına dair bilgi ve görüntüler paylaşılmıştı. Semra Güzel’in gözaltına alınması ve adliyeye sevk edilmesine ilişkin görüntüler hukuka aykırı bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Görüntülerden Semra Güzel’e karşı, kameralar karşısında işkence ve kötü muamelede bulunulduğu, onur kırıcı davranışlarda bulunulmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca birçok suç içeren bu görüntülerin bu şekilde kamuoyu ile paylaşılması da halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu niteliğinde olduğu değerlendirilmiştir.

Herkesin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu, Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınmıştır. Anılan maddenin birinci fıkrasında insan onurunun korunması amaçlanmıştır. Üçüncü fıkrasında da kimseye “işkence” ve “eziyet” yapılamayacağı, kimsenin “insan haysiyetiyle bağdaşmayan” ceza veya muameleye tabi tutulamayacağı hüküm altına alınmıştır.

İnsanlığa karşı suç kategorisinde sayılan, ulusal ve uluslararası mevzuatta her koşulda yasaklanan işkence suçunun; halen milletvekilliği görevi yürüten ve kadın hakları alanında uzun yıllardır çalışan bir kadına karşı kameralar karşısında işlenmesi ve bu suç görüntülerinin bu kadar rahat bir şekilde paylaşılması biz insan hakları savunucularının ve kadın hakları savunucularının kaygılarını arttırmaktadır. Keza bu şekilde işkence ve kötü muamele fiili normalleştirilmeye çalışıldığı gibi, bu suçu işleyen görevlilerin cezasızlık uygulamalarına güvendiği de anlaşılmaktadır. Ağır insan hakları ihlallerinin sürekli devam etmesindeki en büyük etkenin cezasızlık uygulamaları olduğu, sorumluların yargılanıp ceza almayacaklarına olan güvenleri olduğu bilinmekledir. Güvenlik görevlilerinin hiç çekinmeden kameralar önünde bu suçları işlemeleri çok kaygı vericidir.

Kadın hakları alanında çalışan hak savunucusu kadınlara, kadın siyasetçilere karşı, özellikle de Kürt kadın aktivistler ve siyasetçilere karşı baskı, gözaltına alma ve tutuklama, işkence ve kötü muamele uygulamalarının uzun süredir sistematik bir şekilde uygulandığı bilinmektedir. En son Semra Güzel’e karşı kameralar karşısında açık bir şekilde, işkence, kötü muamele ve hakaret suçlarının işlenmesi ve bu görüntülerin paylaşım şekli kaygılarımızı arttırmıştır. İşlenen suçlara ilişkin şüpheliler hakkında ivedilikle ceza soruşturması başlatılmasını ve şüphelilerin görevlerinden uzaklaştırılmalarını bekliyoruz.

Gözaltı ve tutuklama uygulamaları, sürekli soruşturma ve kovuşturma tehditleri, yapılan yasal düzenlemeler ve faaliyetlerin yasaklanması ile sürekli baskı altında tutulmaya ve yıldırılmaya çalışılan biz kadın hakları savunucuları tüm baskılara rağmen hak mücadelemize devam ettiğimiz ve edeceğimizi bir kez daha belirtmek isteriz.

 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

MERKEZİ KADIN KOMİSYONU