Silahlı Çatışma Durumunda Kültürel Varlığın Korunmasına İlişkin 1954 Lahey Sözleşmesi’nin İkinci Protokolü

Taraflar,

Silahlı çatışma durumunda kültürel varlığın gelişmiş düzeyde korunması ve özel olarak belirlenen kültürel varlığa yönelik yoğun bir koruma düzeni oluşturulmasına duyulan gereksinimin bilincinde olarak;

14 Mayıs 1954 tarihinde Lahey’de düzenlenen Silahlı Çatışma Halinde Kültürel Varlıkların Korunması Konvansiyonu’nun hükümlerinin .nemini teyit ederek ve bu hükümlerin uygulanışlarını desteklemeye yönelik tedbirler aracılığıyla tamamlanmasının önemini vurgulayarak;

Gerekli muameleleri yaparak silahlı çatısmalar durumunda kültürel varlığın korunmasının daha iyi sağlanması için Silahlı Çatışma Durumunda Kültürel Varlığın Korunmasına ilişkin Sözleşme’nin geçerliliğini sağlama arzusuyla;

Silahlı çatısma durumunda kültürel varlığın korunmasına iliskin kuralların uluslararası hukuk alanındaki gelişmeleri yansıtmasını kabul ederek;

Uluslararası urfi hukuk kurallarının bu Protokol hükümlerince düzenlenmemiş olan sorunları

kapsamaya devam edecek olduğunu onaylayarak;

Aşağıdaki hususlarda görüş birliğine varmıştır:

1. Bölüm: Giriş

1. Madde: Tanımlar

Bu Protokol’ün amaçları doğrultusunda:

a. “Taraf” bu protokole Taraf ülkelerden biri;

b. “kültürel varlıklar” bu S.zlesme’nin 1. Maddesinde tanımlandığı sekliyle kültürel bir varlık;

c. “Sözleşme” 14 Mayıs 1954 tarihinde Lahey’de kabul edilen Silahlı çatısma; durumunda

Kültürel varlığın korunmasına iliskin Sözleşme;

d. “Taraf Devlet” bu anlaşmaya taraf olan ülke;

e. “Gelişmiş koruma” 10. ve 100 maddeler çerçevesinde oluşturulan gelişmiş düzeydeki

koruma düzeni

f. “askeri hedefler” yapısı, konumu, amaçları ya da faydaları bakımından askeri faaliyetlere etkili katkılarda bulunan ve geçerli yönetim sırasında kısmı ya da tamamen zarar görmeleri, ele geçirilmeleri, etkisizleştirilmeleri tartışmasız bir askeri üstünlük sağlayan hedefler.

g. “yasadısı” baskı altında ya da daha baska durumlarda ele ge.irilen sınırların kendi iç yasalarının ya da uluslararası yasaların uygulanabilir kurallarının ihlal edilmesi.

h. “liste” 27. Maddenin 1(b) paragrafına göre oluşturulan gelişmiş koruma altındaki kültürel varlıkların uluslararası listesidir.

i. “Genel müdür” UNESCO Genel Müdürü’dür.

j. “UNESCO” Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür örgütü’dür.

k. “İlk protokol” Silahlı Çatısma Durumunda Kültürel Varlığın Korunmasına iliskin 14. Mayıs 1954 tarihinde Lahey’de imzalanan protokoldür.

Sözleşmenin tamamı için: K-Silahli-Catisma-KV-Kor.-1954-Lahey–2.-Protokol-1999