Şırnak T Tipi Kapalı Ceza Ve İnfaz Kurumunda Devam Eden Açlık Grevleri İzleme Ve Hak İhlalleri Raporu

Şırnak T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda 2020 yılının Aralık ayından, 2021 yılının Ocak ayına kadar birçok tutuklu/hükümlünün ailelerinin, aşağıda isimleri bulunan kurumlara cezaevinde devam eden hak ihlalleri sebebiyle açlık grevlerine başlandığını ve halen devam ettiğini, sağlıklarından endişe ettiklerini bildirmişlerdir.

Ailelerin açlık grevlerine sebep olan durumlar ile açlık grevi sebebiyle maruz kalınan hak ihlallerinin olduğu yönündeki iddiaları içerir başvuruları ve talepleri üzerine Şırnak T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’na aşağıda ismi bulunan kurumların üyelerince 08/02/2021 tarihinde ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın cezaevinden sorumlu Cumhuriyet Savcısı, Cezaevi personeli ve idaresi ile görüşülen tutulu ve hükümlülerin beyanlarından edinilen bilgilere göre 08/02/2021 tarihi itibariyle yaklaşık 45 tutuklu ve hükümlülerce, Şırnak T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda ikişer gruplar halinde beş günlük süresiz dönüşümlü açık grevine başlanmış ve grevin halen devam ettiği, taleplerinin karşılanacağı güne kadar devam edeceği tespit edilmiştir.

Raporun tamamı için: Şırnak T Tipi Kapalı CİK Raporu

 

TESPİT VE GÖZLEMLER

  1. Şırnak Hapishanesinde halen 2 kişinin açlık grevinde olduğu, beyanlarına göre Türkiye’nin birçok hapishanesinde sayıları yüzleri bulan mahpusun, İmralı Hapishanesinde bulunan Abdullah Öcalan ve arkadaşlarına uygulanan tecridin kaldırılması, kendilerine karşı insan hakları ihlallerinin sonlandırılması talepleriyle süresiz ve dönüşümlü açlık grevinde oldukları anlaşılmıştır. Devam eden bu açlık grevinin daha vahim ve ciddi tabloların ortaya çıkmaması için taleplerin demokratik kamuoyu tarafından duyulması, siyasi iktidarın bu husustaki sorumluluğunu görmesi, Türkiye yasalarına bile aykırı “Tecrit” uygulamaların son bulmasını diliyor, siyasi iktidarı bir an önce sorumlu davranarak hapishanelerdeki tecridi kaldırmaya davet ediyoruz.
  2. Cumhuriyet Savcısı ile görüşme esnasında çözüm odaklı yaklaşım sergilendiği ifade edilerek haftanın en az bir günü Hapishanede olduğu, mahpuslarla görüştüğü, hiçbir mahpusun kötü muamele, darp şikayetinin olmadığı ifadesine karşın görüşülen mahpus koğuşlarıyla (B2, B7, B9, B12) ile görüşülmediği mahpusların verdiği bilgilerden anlaşılmıştır.
  3. Yazılan dilekçelerin işleme konulmaması, cevap verilmemesi, kaybolduğu şeklinde cevaplar verilmesi, akıbetleri hakkında habersiz kalmalarının ortak ve sürekli olarak uygulanması dilekçe hakkının hak arama özgürlüğünün ihlali mahiyetindedir.
  4. Mahpuslar COVİD-19 salgınına karşı yetersiz tedbir alındığını, gerekli temizlik malzemelerine erişim olmadığını, su sorununun kaygılarını arttırdığını belirtmektedir.
  5. En temel ihtiyaçlardan olan su ihtiyacının uzun süredir çözümlenememesi sağlık hakkının ihlali boyutuna vardırılmıştır. Bu konuda Savcılık ve İdare ile görüşmeler devam ettirilecektir. Mahpusların kişisel temizlik ve COVİD-19 ve genel sağlıklarının korunabilmesi için acilen temizli malzemesine erişim sağlanmalı öncelikli olarak su sorununun çözülmesi gerekmektedir.
  6. Şırnak T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda içinde mahpusların diğer koğuşlardaki arkadaşları, akrabalarıyla mektuplaşmasının engellenmesi, genel bir yasaklama olarak sürdürülmesi hukuka aykırı olup her bir mektup ve duruma göre özgü kısıtlamalara gidilmesi yolu kanuni olarak zorunludur.
  7. Şırnak T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda keyfi, gayri resmi uygulamaların yoğun olduğu, resmiyet ve akıbet konusunda ciddiye alınması gereken uygulama COVİD-19 ile beraber yoğunlaşmıştır. Rutin işleyiş halini alan keyfi uygulamaların mahpuslara getirilen sınırlamaların ortadan kaldırılabilmesi için başvuruların yapılması gerekmektedir.
  8. Sağlık hakkına erişiminde (revir-hastane sevki, bekletilme, 24 saat sağlık hizmeti gibi) ve tedavi süreçlerinde yaşanan aksaklıklar tarafımızca teyit edilmiş olup ilgili kurumlara ulusal ve uluslararası mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi çağrımızı yineliyoruz.
  9. Şırnak T Tipi Hapishanesinde yaşanan hak ihlallerine son verilmeli mahpuslar, ulusal ve uluslararası mevzuat gereğince insan onuruna yaraşır, hukuksal güvenlik ve belirlilik içinde asgari infaz koşulları sağlanmalıdır.
  10. Aşağıda isimleri yazılı imzacı kurumlar olarak mahpusların sağlık, yaşam ve insan onuruna yaraşır infaz koşullarının sağlanması kapsamında ulusal ve uluslararası hukuk düzenlemeleri ışığında hukuki sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz.

 

 

ŞIRNAK BAROSU CEZAEVİ İZLEME KOMİSYONU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ ŞIRNAK ŞUBESİ HAPİSHANE KOMİSYONU

ÖZGÜRLÜK İÇİN HUKUKÇULAR DERNEĞİ ŞIRNAK TEMSİLCİLİĞİ