Star Çalışanlarının Açlık Grevi

Türkiye'de ifade özgürlüğü, özel olarak da basın özgürlüğü, daha çok hapis ve para cezaları ile gündeme gelmekteydi. Radyo ve televizyonların karartılması, yayın durdurma ve yüksek para cezaları da çok sık başvurulan yaptırım türlerindendi.

Star çalışanlarının ücretlerinin ödenmemesi yeni bir durumdur.

BDDK eliyle bir uygulamaya geçilmiştir. Bu uygulama, doğrudan doğruya idari organların basın özgürlüğü üzerinde uyguladığı yaptırım anlamına gelmektedir. Basın özgürlüğü, ekonomik ve mali yaptırımlarla engellenmek istenmektedir. Bu yeni yaptırım türüne karşı Star çalışanları haklı tepkilerini ortaya koymuşlardır.

Durum olağandışıdır. Çalışanlar, çalıştıkları kurumun sahiplerine karşı değil, kamu otoritesinin eylem ve işlemine karşı, demokratik direniş göstermektedir.

Hükümet, bize göre yapısal olarak bağımsız olmayan, fakat niteleme olarak "bağımsız" denilen kamu organları eliyle, beğenmediği fikirlerin sahiplerine baskı uygulama yolunu seçmektedir. Bu uygulama kabul edilemez.

Star Gazetesi üzerindeki yaptırım, yalnızca çalışanlarının ücretlerinin ödenmesinden ibaret de değildir. Gazete birkaç gün sonra kağıt stokunun tükeneceğini ve yayın yapamaz hale geleceğini haber vermektedir.

Haksız ekonomik ve mali yaptırımlarla basın özgürlüğünün baskı altına alınmasına karşı çıkıyoruz. Hiç kimse siyasal iktidarlar gibi düşünmek zorunda değildir.

Star Gazetesinin yayın politikası beğenilir ya da beğenilmez. Önemli olan, fikrini özgürce ifade edebilmesidir. O fikirler de kendilerini bağlar.

İHD, kurulduğu 1986'dan beri 5 ayrı yılda, ifade özgürlüğü için kampanyalar düzenlemiştir. Yazarlara, gazetecilere, dernek ve sendikalara yönelik hapis tehditlerini kamuoyunun gündemine taşımıştır. İfade özgürlüğü herkes içindir. Aynı şekilde düşünmek zorunda değiliz.

Şimdi yeni bir durumla karşı karşıyayız. Bir yayın kuruluşu, ekonomik ve mali yaptırımlarla yok edilmek isteniyor. Bu yeni durumda da, İHD olarak Star'ın maruz kaldığı ekonomik ve mali baskılara karşı çıkıyoruz. Star'ın varolma ve ifade özgürlüğü hakkını savunuyoruz.

Siyasal iktidarı, oluşturduğu bu yeni baskı politikasından vazgeçmeye çağırıyoruz.

Star çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarını savunuyoruz.

Taleplerinin karşılanmasını istiyoruz.

Hüsnü Öndül
İHD Genel Başkanı

Bir cevap yazın