Süresiz ve Dönüşümsüz Açlık Grevleri Sona Erdirildi

DTK eş başkanı ve Hakkari milletvekili Leyla Güven’in 8 Kasım 2018’de başlattığı ve 16 Aralık 2018’deTürkiyede ki hapishanelerde devam ettirilen, 1 Mart 2019 günü tespit edebildiğimiz kadarı ile 90 hapishanede 3065 mahpus tarafından sürdürülen, 30 Nisan ve 10 Mayıs tarihlerinde 30 mahpus tarafından ölünceye kadar sürdürüleceği açıklanan açlık grevleri bugün (26 Mayıs 2019) itibariyle sonlandırılmıştır.

Açlık grevcilerinin temel amacı hapishanelerdeki ve özelde de İmralı Hapishanesindeki tecridin kaldırılmasıydı. Açlık grevlerinin sonucu olarak 2 ve 22 Mayıs 2019 da avukatlarıyla görüştürülen Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla ve mahpusların iradesiyle açlık grevlerinin sonlandırılmasını memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek isteriz.

Bu süreçte hapishanelerde 7 mahpusun ve yurtdışında 1 kişinin yaşamına son verme eylemi gerçekleştirmesi hepimizi derinden üzmüştür.

Mahpus annelerinin beyaz tülbentleriyle çocuklarının yanında yer alarak onların zarar görmemesi için gerçekleştirdikleri demokratik hak arama eylemeleri ve karşılaştıkları polis şiddeti hafızalardan unutulmayacaktır.

Bu sürecin en başından beri hak örgütleri olarak süreci yakından izleyerek raporlaştırmış, hak arayanların yanında yer almış, tecritin kaldırılması noktasında net tutum almış ve açlık grevcilerinin iradesine saygı göstermiş durumdayız. Bu süreçte siyasi iktidar ve adalet bakanlığı nezdinde her türlü girişim ve görüşme gerçekleştirmiş, uluslararası topluma çağrılar yapılmış, CPT nezdinde gerekli girişim ve görüşmeler yapılmıştır. Bir kez daha Türkiye insan hakları hareketinin önemli bileşenleri olarak hak arama mücadelesindeki etkinliğimizi ortaya koymuş ve koymaya devam edeceğiz.

Açlık grevlerinin sona ermesi ile birlikte mahpusların sağlının zarar görmemesi için azami dikkat gösterilmelidir.

Tedavi sürecinin mahpusların sağlığına zarar vermeyecek şekilde yürütülmesi, kalıcı hasar olmaması bakımından son derece önemlidir. Bu konuda, özel bir bilgi ve etik tutuma uygunluk gerektiren Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından “Açlık Grevi Sonlandırma Tedavisi Önerileri Basit Algoritma ” hazırlanmıştır. Tedavi sürecinin insan onuruna yakışır bir şekilde açlık grevcilerinin uygun sağlık kurumlarında TTB’nin paylaştığı klavuzlar çerçevesinde yapılmasına özen gösterilmelidir.

İHD ve TİHV olarak bu süreci takip etmeye devam edeceğiz.

İHD Genel Merkezi
TİHV Genel Merkezi