Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyeleri Serbest Bırakılsın!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri bu sabah gözaltına alınmıştır. Hekimlerin amacı yaşatmaktır; bu nedenle…

OHAL Değil DEMOKRASİ İstiyoruz!

KHK’ler İptal Edilsin! AKP kendi iktidarını tahkim etmek, uzatmak, her türlü itiraza, muhalefete rağmen Türkiye’nin siyasal…

10 Aralık İnsan Hakları Günü İHD-TİHV Ortak Açıklaması

10 Aralık İnsan Hakları Günü OHAL’e, Şiddete ve Savaşa Karşıyız; Barış Hakkını Savunuyoruz.  İNSAN HAKLARI DEĞERLERİNİN…

Süresiz Dönüşümsüz Açlık Grevlerine Sebep Olan Koşullar Devam Ediyor

Türkiye hapishanelerindeki insani koşullar ağırlaşmış ve OHAL bahane edilerek mahpuslar üzerindeki baskılar artmıştır. Kurumlarımızın Türkiye hapishaneleri…