Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyeleri Serbest Bırakılsın!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri bu sabah gözaltına alınmıştır.

Hekimlerin amacı yaşatmaktır; bu nedenle TTB’nin yaşatmayı amaçlayan açıklama yapması mesleki prensipleriyle uyumludur.

En temel insan hakkı olan yaşam hakkını savunan TTB yöneticilerinin gözaltına alınması kabul edilemez.

Gözaltı sürecinden önce TTB’ye yönelik karalama kampanyası yürütülmesi de insan hak ve özgürlükleri bakımından kaygı vericidir.

İnsan hakları savunucuları olarak diyoruz ki TTB yöneticileri derhal serbest bırakılmalıdır!