Hak Savunucularını Serbest Bırakın!

İnsan Hakları Derneği Genel Merkez yöneticilerimizden, insan hakları savunucusu Nuray Çevirmen ve Kars Şube Başkanımız Ahmet Adıgüzel’in 22 Ocak 2018 gece saatlerinde evlerinden gözaltına alınmasının ardından MYK Üyemiz Hayrettin Pişkin 23 Ocak 2018 tarihinde Çanakkale’de, Malatya Şube Yöneticilerimizden Mehmet Tuncel ve Abuzer Yavaş ile üyelerimizden Ali Dağdelen ise 24 Ocak 2018 tarihinde Malatya’da gözaltına alınmıştır.

Ayrıca genel merkezimize ulaşan bilgilere göre birçok ilde gözaltı operasyonları devam etmektedir. Gözaltı gerekçelerinin sosyal medya paylaşımları olduğu anlaşılmıştır.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin 19. Maddesi, BM Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 19. Maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 10. Maddesi ifade özgürlüğünü bir insan hakkı olarak vurgular. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası da 25, 26 ve 28. maddelerinde düşünce, düşünceyi açıklama ve basın özgürlüğü hakkını tanımaktadır.

BM Şartı ve BM Sistemi “barış” üzerine inşa edilmiştir. Dolayısıyla BM Şartı uyarınca barışı istemek ve barışı savunmak haktır, savaş propagandası yapmak suçtur ve yasaktır. Türkiye’nin BM Şartı’na dayanarak Afrin askeri harekâtını düzenlediğini ileri sürmesi karşısında insan hakları savunucularının BM Şartı’nda ve yukarıda belirtilen uluslararası sözleşmeler ile Anayasa’ya göre barışı talep etmeleri ve bu konuda sosyal medya paylaşımlarında bulunmaları haktır, suç değildir. Adli makamları Anayasa’ya ve uluslararası sözleşmelere uymaya davet ediyoruz; yandaş ve ana akım medyanın savaş propagandasının etkisi ile hareket etmemelidirler.

İnsan hakları savunucuları olarak bizler gözaltına alınan hak savunucuları ile gazetecilerin, siyasetçilerin ve ifade özgürlüğü hakkını kullanan diğer kişilerin serbest bırakılmasını istiyoruz.