İnsan Hakları Savunucuları Nuray Çevirmen ve Ahmet Adıgüzel Serbest Bırakılsın!

İnsan Hakları Derneği Genel Merkez yöneticilerimizden insan hakları savunucusu Nuray Çevirmen’in 22 Ocak 2018 tarihinde gece saatlerinde Ankara’daki evine yapılan baskınla evi aranmış, sonrasında da kendisi gözaltına alınmıştır. Ankara’daki gözaltı operasyonunda tespit edilebildiği kadarıyla aralarında gazeteciler, HDP üye ve yöneticilerinin de olduğu 8 kişi gözaltına alınmıştır.

Arkadaşımız Nuray Çevirmen’in düşüncelerini ifade ettiği sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı öğrenilmiştir.

Ayrıca Kars Şube Başkanımız Ahmet Adıgüzel de 22 Ocak 2018 tarihinde gece saatlerinde evinden gözaltına alınmıştır. Arkadaşımız Ahmet Adıgüzel’in gözaltına alınma gerekçesi hakkında Derneğimize henüz herhangi bir bilgi verilmemiştir.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin 19. Maddesi, BM Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 19. Maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 10. Maddesi ifade özgürlüğünü bir insan hakkı olarak vurgular. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası da 25. 26. ve 28. maddelerinde düşünce özgürlüğü, düşünceyi açıklama ve basın özgürlüğü hakkını tanımaktadır.

İnsan hakları savunucuları olarak bizler, yetkilileri bir kez daha BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nda belirtilen hak ve özgürlüklerin korunmasına uymaya davet ederek MYK üyelerimiz Nuray Çevirmen, Ahmet Adıgüzel ve gözaltına alınan diğer tüm insan hakları savunucularının serbest bırakılmasını istiyoruz.