Toplanma ve ifade özgürlüğü hakkını, ayrımcılığı teşvik etmek, toplumun bir kesimini insan haklarından mahrum bıraktırmak için kullanmak bu hakların özüne aykırıdır

 

 

İnsan Hakları Ortak Platformu’nun üyesi olarak bizler,

 

Uluslararası sözleşmeler ve Anayasa’da güvence altına barışçıl toplanma hakkının herkes tarafından özgürce kullanılmasını savunuyoruz.

18 Eylül 2022 tarihinde Aile Buluşması adı altında düzenlenmesi planlanan ve düzenleyicileri tarafından kamusal alanda yapılan açıklamalardan Anayasa’da herkes için güvence altına alınan örgütlenme ve ifade özgürlüğü hakkının LGBTİ+ insanlar ve onların örgütleri için ortadan kaldırılmasını savunan homofobik söylemin yaratacağı olası sonuçlardan duyduğumuz kaygıyı ifade etmek isteriz.

LGBTİ+’ların örgütlenmelerinin ve faaliyetlerinin yasaklanmasını talep etmek ayrımcılığı kurumsallaştırmaktır. Kaldı ki bu toplantının yapılıyor olmasını fırsat olarak değerlendiren bazı medya organlarında toplumu LGBTİ+ insanlara karşı kışkırtan ifadelerle yayınlar yapılmaktadır. Ne yazık ki, medya ortamında ayrımcılığı, nefret söylemini ve kutuplaştırmayı önleyici olması gereken Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da bu yürüyüş için hazırlanan bir videoyu “kamu spotu” olarak web sitesine (https://www.rtuk.gov.tr/kamu-spotlari/3794) koymuş ve medya organlarına tavsiye etmiştir.

Örgütlenme özgürlüğü alanında devletin en temel yükümlülüğü örgütlenme özgürlüğünü kullanmak isteyen kişilere veya kurulmuş olan bir örgütün faaliyetlerine müdahale etmemektir. Örgütlenme ve toplantı özgürlüğünün tek sınırlaması, nefret söylemi olarak kabul edilen ırkçı, ayrımcı, cinsiyetçi, yabancı düşmanı, savaş propagandası vs. görüşlerin savunulması amacıyla örgüt kurulması veya başka bir amaçla kurulmasına rağmen örgütlerin bu tür görüşleri savunmalarıdır.

Toplanma ve ifade özgürlüğü hakkını, ayrımcılığı teşvik etmek, toplumun bir kesimini insan haklarından mahrum bıraktırmak için kullanmak bu hakların özüne aykırıdır.

Bir kez daha yinelemek isteriz ki; Türkiye’nin taraf olduğu insan hakları sözleşmeleri ve Anayasa’da güvence altına bütün haklar, ayrımsız herkes içindir!

 

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği- Hak İnisiyatifi Derneği – İnsan Hakları Derneği –

İnsan Hakları Gündemi Derneği- Yurttaşlık Derneği