Tutuklu Generaller ve Bir Ziyaret

Hukuk devleti için Anayasa Mahkemesi,’ bütün eylem ve işlemlerinde hukuka uyan ve hukukla bağlı devlet’ şeklinde bir tanımda bulunur (1963, 1985, 1989, 1992 tarihli kararlar).

Hukukun üstünlüğü ilkesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi açısından, sistemin temel kavramlarından birisi olarak nitelenir (Silver ve diğerleri/İngiltere, 1983).

Ergenekon soruşturması çerçevesinde Kandıra cezaevinde tutuklu olarak bulunan emekli generaller görevde bulunan bir general tarafından ziyaret edilmiştir.

Bu ziyaret Genel Kurmay Başkanlığı tarafından kurumsal bir ziyaret olarak nitelenmiş ve bu durum duyurulmuştur.
Şahsi ve /veya insani denmemiştir ziyaret için.

Hangi anlama geleceği tahmin edilmiş olmalı ki, ziyaret bilgisi kamuoyuna açıklanmış ve aynı açıklamada yargıya güven de beyan edilmiştir.

Ziyaret herkese duyurulmuştur; böylelikle ziyaret herkes tarafından bilinsin istenmiştir.
Manidar durumlar şu noktalarda ortaya çıkmaktadır:

Elbette tutuklu generaller için de geçerlidir, masumluk karinesi. Elbette suçların ve cezaların yasallığı ilkesi, generaller için de geçerlidir. Ama…

Devam eden bir soruşturma var. Bu soruşturmayı yürüten savcılar ve güvenlik kuvvetleri var. Tutuklama işlemlerinde karar veren yargıçlar var.

Yukarıda işaret edilen hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ilkesi herkesi bağlar; yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesine de herkes saygı göstermeli…

“Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” diye bir suç var, Türk Ceza Kanunu’nun 288. maddesinde düzenlenen.

Bu tür girişimler hukuk karşısında manidardır. Devletin diğer güçleri, yargı gücü karşısında mesafeli olmak zorundadır.

Yargı üzerinde kurulan ya da kurulmak istenen gölgelere karşı çıkmaktayız.
Görüşümüz, bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanmış yargının, herkes için bir güvence olduğu yönündedir.

Tutuklu generaller için de…

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Bir cevap yazın