Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu’nun İstanbul’da yapacağı yönetim kurulu toplantısına İçişleri Bakanlığı izin vermedi

Merkezi Paris’te bulunan Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu’nun İstanbul’da yapacağı yönetim kurulu toplantısına İçişleri Bakanlığı izin vermedi.

Ankara Valiliği’nin konuya ilişkin tebligatı İHD Genel Sekreteri Hüsnü Öndül’e, Dernekler Birimine bağlı polisler tarafından iletildi.

Öndül, tebligatı, yapılacak toplantının 2911 ve 2908 sayılı yasaların kapsamında olmayan bir toplantı olduğunu, basın açıklaması ve kamuya dönük bir etkinlik olmadığını şerh düşerek aldı.

Birleşmiş Milletler’de danışmanlık statüsü bulunan ve 60 ülkenin insan hakları örgütlerinin üyesi olduğu FIDH’in en üst karar organının Türkiye’de yapacağı kendi yönetim toplantılarına ve Türkiye’den çeşitli insan hakları aktivisteleri ile genel olarak insan hakları konusunda görüş alışverişinde bulunmalarına engel olmak hem takdir yetkisinin yanlış ve hatalı kullanılmasıdır hem de ulusalüstü insan hakları belgelerine aykırıdır. İç hukuk bakımından, yabancıların Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarıyla görüş alışverişinde bulunamayacaklarına dair ve bu konuda izin şartının bulunduğuna dair tek bir iç hukuk normu bulunmamaktadır. Yabancılar basın toplantısı veya gösteri ve yürüyüş yapacakları durumlarda önceden izin alınması kurala bağlanmıştır. Anılan toplantı bir bilgilenme, görüş alışverişinde bulunma toplantısı olduğu ve ayrıca FIDH’in kendi yönetim toplantısı da yapılacağı için iç hukuk bakımından 2911 ve 2908 sayılı yasaların düzenlediği konular kapsamında değildir. Ulusalüstü insan hakları hukuku açısından ise konu şöyle düzenlenmiştir: 1991 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Moskova Toplantısı Belgesinin 43. maddesi insan hakları örgütlerinin bir ülkeye yapacağı ziyaretin kolaylaştırılacağı hükmünü taşımaktadır. Aynı şekilde 1993 Dünya İnsan Hakları Konferansı Viyana Belgesinin 38/g maddesi gereğince insan hakları örgütleri müdahale olmaksızın, insan hakları faaliyetlerini serbestçe yürüteceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti her iki ulusalüstü insan hakları belgesini imzalamıştır. Hiçbir ulusalüstü insan hakları belgesinde de karşılıklı bilgilenmeyi amaçlayan konuşma ve görüşmelerin izinle olacağına veya görüşme ve konuşmanın yasaklanacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır. Belirtilen nedenlerle İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarını anılan tasarruflarından vazgeçmeye davet ediyoruz.

Hüsnü Öndül
Genel Sekreter

Bir cevap yazın