Yaşam Hakkı İhlali İnsanlığa Karşı İşlenmiş Suçlardandır

Değerli Basın Mensupları,

İnsan Hakları Derneği olarak kurulduğumuz günden bugüne ülkemizde insan haklarına saygılı bir ortamın tesisi ve hak ihlallerinin giderilmesi için mücadele vermekteyiz. Ancak yaşam hakkına yönelik ihlallerin yaşandığı bir ülkede diğer hak kategorilerini de güvence altına almanın mümkün olmadığının da bilincindeyiz. Bizler 15 yıl boyunca yaşanan bir silahlı çatışma ortamına da tanıklık ettiğimizden dolayı yaşam hakkı ihlallerinin ne anlama geldiğini iyi biliyoruz. Yaşam hakkının garanti altına alınmadığı bir ülkede yurttaşlar kendilerini güvende hissetmezler ve bu da gerilimli bir ortam yaratır.

İnsan hakları savunucuları olarak, nispi çatışmasızlık ortamı olarak tanımladığımız son 6 yıllık sürecin tekrar çatışmaların başladığı bir sürece evrilmesinden büyük kaygı duymaktayız. Bizler bu vesileyle son günlerde yaşanan çatışmalarda yaşamını yitiren asker, gerilla, polis, bekçi, GKK’ larının ailelerine bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

Değerli Basın Mensupları,

Sizlerin de bildiği üzere 28 Mayıs 2004 tarihinde Adana ilinde Şiyar Perinçek isimli bir şahıs, Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldü. Olaydan sonra gerçekleşen operasyonlarda yakalanan şahısların Adana Emniyet Müdürlüğü görevlilerince işkence ve kötü muameleye maruz kaldıkları tespit edildi. Demokratikleşme çabalarının dillendirildiği, yasal değişikliklerin yapıldığı ve AB’ ye uyum süreci bakımından sınırlı da olsa olumlu bazı adımların atıldığı böylesi bir süreçte, ülkemizde yaşam hakkının ve işkence yasağının halen ihlal edilmesinden derin kaygı duymaktayız. Emniyet görevlileri, ulusal üstü insan hakları belgelerine ve yerel mevzuata riayet etmeli; yasalarda korunan haklara saygı göstermelidir.

İHD olarak gerçekleşen yaşam hakkı ihlali ile işkence vakalarının sorumlularının bir an önce yargı önüne çıkartılmasını ve sorumluların hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını talep etmekteyiz. Sorumluların bulunmasına kadar da ulusal ve uluslararası mekanizmalar nezdinde girişimlerimizi sürdüreceğimizi bir kez daha yüksek sesle ifade etmek istiyoruz. Şiyar Perinçek’ in Adana’ da güvenlik görevlileri tarafından öldürülmesini bir kez daha kınıyoruz.

YARGISIZ İNFAZ ve İŞKENCE BİR İNSANLIK SUÇUDUR!

FAİLLER BULUNSUN, YARGILANSIN!

Av. Reyhan YALÇINDAĞ

İHD Genel Bşk. Yrd.

 

 

 

Bir cevap yazın