Yanındayız Artvin Cerrattepe…

Artvin halkının, Cerrattepe mevkiinde maden ocağı açılarak çevreye, dolayısıyla ekolojik sisteme zarar verdiği gerekçesiyle sürdürdüğü şiddet içermeyen mücadelesine yönelik polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen hukuk dışı müdahaleyi kınıyor, Artvin halkının haklı direnişinin yanında olduğumuzu belirtiyoruz.

İHD Rize temsilciliğimizin hazırlamış olduğu Cerrattepe raporundaki (www.ihd.org.tr) gerekçelerden de anlaşılacağı gibi insanın temel haklarından olan “yaşanılabilir çevre”, Artvin’de yok edilmek isteniyor.

Artvin’de ağaçların, ormanların kesilmesine, su kaynaklarının yok olmasına, kısaca doğanın yok edilmesine yol açacak bu faaliyetlerin yürütülmemesi için meşru direnişe 20 yıl önce başlayanların çocuklarının bugün 20 yaşına geldiğini görüyoruz. Bu çocuklar da artık “Artvin yok olmasın, doğduğumuz topraklarda yaşamak istiyoruz” diyerek 20 yıl önce direnişe başlayan anne ve babalarıyla onurlu bir direniş sergiliyorlar.

Devletin militarist gücünü arkasına alan gözünü kâr hırsı bürümüş iktidar gücüyle sermayesini büyüten kapitalistlerin çevre katliamlarına daha fazla seyirci kalamayız.

Halkların sağlıklı ve doğal (ekolojik) dengelere uygun bir çevrede (ortamda) iyi bir yaşam sürme hakkı vardır. Ne yazık ki Türkiye’de bu hakların kullanımı için mücadele etmek zorunda kalınmaktadır.

İnsan Hakları Derneği (İHD) olarak “Ya Artvin Ya Altın” diyerek bugüne kadar direnen Artvin halkının bu onurlu direnişini destekliyor, toplanma ve direnme haklarını kullanırken devletin güvenlik güçlerinin kendilerine uyguladıkları şiddeti bir kez daha kınıyor ve asla kabul etmeyeceğimizi belirtiyoruz.

 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Bir cevap yazın