“Yaşam Hakkı” Vazgeçilmez, Dokunulmaz Haklardandır

Sadece insan hakkı olarak değil, tüm türlerin hakkı olması bakımında da vazgeçilmez ve dokunulmazdır. Ekosistem içinde İnsan’ı en üstün varlık olarak görmek, antroposen çağında türcülüğü körükleyen ve diğer türlerin yaşam hakkına müdahale eden yaklaşımları doğurmaktadır.

TBMM’de görüşülecek olan yasa tasarısının sokakta yaşayan hayvanların topluca katledilmelerine neden olabilmesi bile, çok açık yaşam hakkı ihlalidir. Sokak hayvanları için kısırlaştırma, barınakların kapasitelerinin genişletilmesi, sahiplendirme kampanyaları ve hayvan haklarına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmak yerine toplu itlaf yolunun seçilmiş olması türcülüğün gelmiş olduğu en üst aşamadır.

Bizler insan hakları savunucuları olarak, diğer türlerin de yaşam hakkının vazgeçilmez ve dokunulmaz olduğunu, Türcülüğün Irkçılıktan farksız olduğunu, tüm canlıların yaşam hakkı olduğunu, tekrarlıyoruz. Ve böyle bir tasarının yasalaşmasına karşı olduğumuzu tüm kamuoyuna duyururuz.

İHD AFET VE EKOLOJİ KOMİSYONU