Yeni Rapor: Yüksek Güvenlikli ve S Tipi Kapalı Hapishaneler Raporu

İHD Merkezi Kapishaneler Komisyonu tarafından hazırlanan bu rapor Yüksek Güvenlikli ve S Tipi Kapalı Hapishanelerde  yaşanan hak ihlallerini , bu hapishanelerin fiziki koşullarını ve mevcut durumu betimlemeye çalışmaktadır.

2021 yılından itibaren tecrit koşullarını daha da ağırlaştıran ve mahpusların büyük kısmının tek kişilik hücrelerde çok az kısmının da 3 kişilik odalarda tutulduğu hapishaneler devreye konulmuştur. Özellikle Yüksek Güvenlikli ve S Tipi Kapalı Hapishanelerde bulunan tüm mahpuslar “Ağırlaştırılmış Müebbet Hükümlüleri” ile aynı koşullarda tutulmaktadır. Mahpusların özellikle yeni açılan Yüksek Güvenlikli ve S Tipi Kapalı Hapishanelere sevk edilmeleriyle birlikte tecrit koşulları gittikçe derinleşmekte ve ağırlaşan tecrit koşullarından kaynaklı çok yoğun hak ihlalleri yaşanmaktadır.

Yüksek Güvenlikli ve S Tipi Kapalı Hapishanelerde  yaşanan hak ihlallerine dair tespitlerimize ve bu hapishanelerin fizik koşullarına ilişkin raporumuzun tamamına buradan erişebilirsiniz: YGC ve S Tipleri Raporu