YÖNETİMİ İNSAN HAKLARI KONUSUNDAKİ VAATLERİNE UYMAYA ÇAĞIRIYORUZ

İHD Genel Yönetim Kurulu üyeleri ve Şube Başkanları Güncel İnsan Hakları sorunlarını görüşmek üzere 9.5.1992 günü Ankara’da toplandı.

Toplantı sonunda yapılan değerlendirmelerin ve alınan kararların kamuoyuna sunulması kararlaştırıldı.

Açıklama şöyle:

Biz İnsan Hakları savunucuları, son günlerde hızla tırmadırılan devlet baskısından ve uygulamalarından kaygı duymaktayız. Hangi koşullarda olursa olsun “Devlet yaşatmakla görevlidir” anlayışı terkedilmiş, güvenlik güçlerince sağ ele geçirilebilecek birçok kişi öldürülmüştür. Yönetimin insan hakları ve demokratikleşme söylemleri henüz uygulamaya dönüşmemiş, yaşam bulamamıştır. Aksine ihlaller ağırlaşarak sürmektedir. Toplum terörize edilmeye çalışılmaktadır.

İnsan hakları savunucuları savunmasızdır. Son günlerde şubelerimiz üzerinde tehdit, arama, baskı ve kapatma türünden uygulamalr hız kazanmıştı. İnsan hakları savunucularına güvenlik güçlerince açıkça ilan edilen düşmanlığa ve uygulamalara insan haklarını ağızlarından düşürmeyen yöneticiler seyirci kalmaktadır.

İnsan haklarıyla ilgili devlet bakanı, insan haklarını savunmak ve korumakla yükümlü iken, ölü ele geçirme eylemlerini savunarak bakanlığa yanıltıcı bir görüntü vermektedir.

Türkiye Avrupa Konseyi Dönem Başkanlığı’nı üstlenmiştir. Oysa Türkiye insan hakları ve hukuk açısından konseyin belirlediği standarda ulaşamamıştır.

Kürt sorunu Türkiye’nin demokratikleşmesi ve insan hakları açısından önemini sürdürmektedir. Sorun giderek derinleştiği için çözümü de zorlaşmaktadır. Kan dökülmeye devam ediliyor. Biz sorunun çözümü için özgür ve demokratik bir tartışma ortamının yaratılmasını barışçıl çözümlere ulaşılabilmesi için de herkesin ateş keserek silahlarını bırakmasını istiyoruz.

Kısaca biz İHD yöneticileri, yönetimi İnsan Hakları konusundaki vaatlerine uymaya çağırıyoruz.

İnsan Hakları Derneği

Bir cevap yazın