10 Ekim Anmasına Saldırı Barışa ve Demokrasiye Saldırıdır!

10 Ekim 2015 tarihinde, emek ve meslek örgütlerinin çağrısıyla “Emek, Demokrasi ve Barış” talebiyle gerçekleştirilmek istenen mitingin toplanma alanı olan Ankara Garı önünde IŞİD tarafından düzenlendiği bilinen bombalı saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 104 kişi hayatını kaybetmiş 391‘i ağır olmak üzere 500’den fazla kişi de yaralanmıştır.

Maalesef aradan geçen altı yıla rağmen bu katliamın faillerinin bulunması ve adaletin tesis edilmesi için başta hayatını kaybedenlerin ve yaralananların yakınları olmak üzere, toplum vicdanını tatmin edecek etkin bir yargısal süreç yürütülmemiştir. Daha da ötesi, hayatını kaybedenlerin yakınlarının ve emek meslek örgütlerinin yapmak istedikleri anmalar da her yıl yasakların ve polis saldırılarının eşliğinde geçmiştir.

Nitekim, Ankara’da yapılacak 10 Ekim 2021 yılı anmasına müdahale de önce 9 Ekim gecesi hayatını kaybedenler anısına alana bırakılan ağaçların gece yarısı valilik talimatıyla alandan götürülmesiyle başlamış, akabinde de canlı bomba saldırısının olduğu saatte alanda yapılacak anmaya katılmak isteyen vatandaşların ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerinin alana alınmaması ile devam etmiş, sonrasında da yapılan gazlı ve coplu müdahale ile aralarında İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) üye ve yöneticilerinin de bulunduğu onlarca kişi kolluk güçlerinin işkence ve diğer kötü muamele niteliğindeki   uygulamalarına maruz kalarak gözaltına alınmıştır.

Yetkililere sesleniyoruz;

10 Ekim 2015 tarihinde İŞİD adlı örgütün saldırısı sonrası hayatını kaybeden 104 kişinin yakını, emek ve meslek örgütleri, yanı sıra hak ve hukuk örgütlerinin müdahil oldukları dava sürecini etkin ve şeffaf bir şekilde yürüterek adaleti tesis edin, böylelikle yakınlarını kaybedenlerin acısını dindirin. Katliamın yaşanmasında dönemin emniyet, istihbarat ve kolluk birimleri dahil, ihmali olan kim varsa hepsini ortaya çıkaracak araştırma ve soruşturmaları hızla yapın. Onarım ve tazmin süreçlerini derhal başlatın.

Hayatını kaybedenlerin yakınları, emek ve meslek örgütleri ile vatandaşların yas tutma haklarına saygı gösterin ve anma etkinliklerini yasaklamaktan vazgeçin.  Başta 10 Ekim katliamının yaşandığı Ankara Garı önünde olmak üzere ülke sathında yapılacak tüm anmaları devletin pozitif yükümlülükleri gereğince kolaylaştıracak önlemleri alın.

10 Ekim 2021 tarihinde anmaya gelen yurttaşlara, sendikaların, meslek örgütlerinin, hak ve hukuk temelli sivil toplum kuruluşlarının üye ve yöneticilerine yönelik cop ve gaz ile müdahale emrini veren yetkililer hakkında derhal adli ve idari süreçleri başlatın. Gözaltına alınan herkesi derhal serbest bırakın.

Sorumlular hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin yapılması sürecinin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ – TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI