10. Yılında Roboski Katliamını Unutmadık, Unutturmayacağız! Adalet Arayışımız Devam Ediyor

28 Aralık 2011 günü Şırnak İli Uludere İlçesi Roboski Köyü sınır hattında Türkiye’ye ait F-16’lar tarafından yapılan bombalama sonucunda çoğu çocuk 34 sivil katledildi. Katliam duyulur duyulmaz insan hakları savunucuları olay yerine gitti ve kitle örgütleri ile birlikte araştırma ve inceleme yaparak Roboski Katliamı raporunu hazırladı. Bu rapor 3 Ocak 2012 günü Ankara’da kamuoyunun ve yetkililerin dikkatine sunuldu.

Katliamın üzerinden 10 yıl geçti. Uludere Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan ve Diyarbakır Savcılığı’na nakledilen  soruşturma dosyası  görevsizlik kararı verilerek Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı’na gönderildi ve 2014  tarihinde kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilerek dosya kapatıldı. Roboski katliamında yaşamını yitirenlerin yakınları ve katliamda yaralananlar tarafından bu karara yapılan itiraz da reddedilince dosya  Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Ancak bu adalet taleplerine Anayasa Mahkemesi de 24 Şubat 2015 tarihinde eksik evrak gerekçesi ile ret kararı verdi. 22 Ağustos 2016 tarihinde 281 bireysel başvuru ile katliam bu kere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşındı. Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de başvuruların yaşam hakkı ihlaline,  dahası bir katliama ilişkin olduğunu göz ardı ederek, Anayasa Mahkemesine kimi belgelerin geç sunulmuş olmasını gerekçe yaparak başvurular hakkında 2018 Mayıs’ında kabul edilemezlik kararı verdi. Böylece, bir katliamın üzeri hem de el birliği yapılarak, cezasızlık zırhıyla örtüldü. Ancak aileler ve insan hakları savunucularının yeni başvurularla adalet arayışı devam etmektedir.

 

Roboski katliamı ile ilgili söylenecek çok şey vardır. Ancak tartışılmayacak konular da vardır. Roboski’de yapılan bir katliamdır. Dolayısıyla insanlığa karşı suç işlenmiştir. Cezasızlık politikasına rağmen sorumlular er ya da geç ortaya çıkarılacak ve yargı önünde hesap vereceklerdir.

Hakikat ve adalet isteğimiz, Roboski ve tüm insanlığa karşı işlenen suçlar için ortak talebimizdir.

 

Bu gün 28 Aralık 2021.  Roboski katliamının üzerinden tam 10 yıl geçti.

 

Devlet yetkililerine sesleniyoruz!

 

Yaşanan katliamlara yenilerinin eklenmemesi için, Roboski’nin ve tüm katliamların sorumlularını yargılayın, hakikatleri açıklayın ve gerçeklerle yüzleşin.

 

Roboski’ye  ve tüm katliamlara adalet

Roboski’yi unutma, unutturma!

 

İnsan Hakları Derneği