1402’LİKLER İLE ÖĞRETİM VE ÇALIŞMA HAKKI KURULTAYI

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ GENEL SEKRETERİ AKIN BİRDAL "1402'LİKLER İLE ÖĞRETİM VE ÇALIŞMA HAKKI KURULTAYI 1 EKİM'DE TOPLANACAK" DEDİ.

BİRDAL'ın açıklaması şöyle:

İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi bünyesinde oluşturulan Çalışma Hakkı ve Çalışma Yaşamının Demokratikleştirilmesi Komisyonu'na bağlı 1402'likler Komitesinin '1402'likler ile Öğretim ve Çalışma Hakkı Kurultayı" 1 Ekim'de Ankara'da toplanacak.

Kurultaya yönelik çalışmalar sürüyor. Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da oluşturulan çalışma komiteleri Kurultaya yönelik hazırlıklarını sürdürüyorlar.

Komitelerce yapılan çağrılar sonucu, 1402 sayılı yasa ile doğrudan ya da dolaylı zarara uğrayan ve de çalışma hakkı ellerinden alınanlar İHD Genel Merkezine ve Şubelere başvuruyorlar.

Her meslek gurubundan haksızlığa uğramış yüzlerce kişinin başvurusu Genel Merkezimizde özel bilgiler biçiminde bilgisayarda depolanıyor. Bilgilere göre, bugüne değin yaklaşık ilk ve orta öğretimden 115, üniversitelerden 90, İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan 45, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı'ndan 15 kişinin işlerine son verildiği ve işlerine dönemedikleri anlaşılmıştır. Göreve dönebilen kimi kişilerin de haklarının geri verilmediği ve açıkta kaldıkları sürede kazanılmış haklarının ödenmediği görülmüştür. Ayrıca gerek Silahlı Kuvvetler'den, gerekse Emniyet örgütünden de aynı biçimde haksızlığa uğramış kişilerin başvuruları da bulunmakta. Bunlar da titizlikle değerlendirilmektedir.

Derneğimize yapılan başvuruların değerlendirilmesi gizlilik içinde yürütülüp, başvuranların daha fazla zarar görmemelerine özen gösterilmektedir. Bilgi toplama işi 15 Eylül'e değin sürecek olup, Kurultay'dan önce, 1402'liklerin katılımı ile bölge toplantıları yapılacaktır. Bölge toplantılarında yapılan öneriler doğrultusunda toplanacak kurultay ve alınacak sonuçlar ile bu haksızlığın giderilmesi yolunda girişimlerde bulunulacaktır.

Bir cevap yazın