31 Mart 2019 Yerel Seçim Süreci Raporu

Türkiye’de 31 Mart 2019 günü yapılan yerel seçimlerin demokratik, adil ve dürüst seçim ilkesine göre yürütülemeyeceğine yoğun eleştiriler bulunmaktaydı. Nitekim bugüne kadar AGİT, AK Parlamenterler Asamblesi gibi resmi olarak uluslararası bağımsız seçim gözlemciliği yapan kuruluşların önceki seçimler ile ilgili raporları ile İHD ve ESHİT gibi ulusal düzeyde bağımsız seçim izleme yapan sivil kuruluşların yayınladıkları raporlar bu eleştirileri maalesef haklı çıkarmaktadır. Seçim sonrası yaşananlar bu kaygıları daha da pekiştirmiştir.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerin bir özeliği de OHAL KHK’ları ile Hükümet tarafından el konularak kayyum atanan 101 belediye (bunlardan 94’ü HDP’li belediye) ile iktidar partisine mensup İstanbul, Ankara, Bursa, Düzce, Niğde ve Balıkesir belediye başkanları istifa ettirilerek belediye meclisi tarafından seçilen yani bir şekilde atanan belediye başkanları ile seçime gidilmesidir.

Bu seçim süreci ile ilgili olarak AGİT kriterlerine göre aşağıda belirttiğimiz başlıklardaki tespitlerimiz ve görüşlerimiz ile bugüne kadar yaşanan ihlal iddialarına ve önerilerimize yer verilmiştir.

Raporun tamamı için: İHD 31 Mart Yerel Seçimleri İzleme Raporu