İç Anadolu Bölgesi Hapishaneleri Ekim-Kasım-Aralık 2018 Hak İhlalleri Raporu

Adalet Bakanlığının son verilerine göre Aralık 2018 yılı itibariyle Cezaevlerinde toplam 208 bin 457 hükümlü 55 bin 574 kişi tutuklu olmak üzere toplam 264 bin 31 mahpus bulunmaktadır. Cezaevlerinde 250 bin 764 erkek, 10 bin 285 kadın ve 2 bin 982 çocuk kalmaktadır. Bakanlık düzenlemelerle, 389 cezaevinin aslında 111 bin 135 olan kapasitesini 213 bin 322 olacak şekilde arttırılmıştır. Cezaevlerindeki doluluk oranı 2018 sonu itibariyle yüzde 121’e yükselmiştir. Cezaevlerindeki kapasite fazlalığı bile tek başına birçok sorunun sebebini oluşturmaktadır.

Cezaevlerinde birçok sorun yaşanmaktadır; bunların başlıcaları, iletişim engellemeleri, gazete ve kitap yasakları, televizyon kanallarında kısıtlılık, çıplak aramalar, darp vakaları, sağlığa erişim haklarının önündeki engeller, sağlıksız beslenme, barınma koşullarının sağlıksızlığı, tekli ring araçlarıyla hastane ve mahkeme sevkleri, kelepçeli muayene gibi insan haklarına aykırı uygulama ve koşullar altında mahpuslar cezaevlerinde kalmaktadırlar.

Ekim-Kasım-Aralık 2018 tarihleri arasında, Afyon Dinar T Tipi Kapalı Hapishanesi, Bolu F Tipi Kapalı Hapishanesi, Kırıkkale F Tipi Kapalı Hapishanesi, Karabük T Tipi Kapalı Hapishanesi, Sincan Çocuk Kapalı Hapishanesi, Sincan Kadın Kapalı Hapishanesi, Tokat T Tipi Kapalı Hapishanesi  için yapılan, derneğimize yapılan başvurular, avukatların müvekkillerini ziyaretleri, mahpuslar tarafından yollanan mektuplar, aileleri tarafından yapılan görüşmelerin aktarılması sonucunda İç Anadolu Bölgesi Hapishanelerinde yaşanan hak ihlalleri, İHD Ankara Şube Hapishaneler Komisyonu tarafından rapor haline getirilmiştir.

Şubemize 3 aylık süre zarfında gelen başvuru ve mektupladaki taleplere göre; Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü’ne 3 başvuru, Kırıkkale F Tipi Kapalı Hapishane Müdürlüğü’ne 1 Başvuru, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na 2 başvuru, Kamu Denetçiliği Kurumu’na 1 başvuru, Türk Tabipleri Birliği’ne 1 başvuru ve Ankara Tabip Odası’na da 1 başvuru yapılmıştır. Yapmış olduğumuz başvurulara karşılık 3 aylık süre zarfında, TBMM İnsan Haklarını inceleme Komisyonu’ndan 1 cevap, Sağlık Bakanlığı’ndan 1 cevap, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden 3 cevap ve Manisa İl Sağlık Müdürlüğü’nden de 1 cevap yazısı gelmiştir.

Raporun tamamını okumak için: İç Anadolu Bölgesi Hapishaneleri Ekim Kasım Aralık 2018 Hak İhlalleri Raporu