Adana Kürkçüler F-Tipi Hapishanesinde Yaşanan Hak İhlallerine İlişkin Tespit ve Değerlendirme Raporu

Adana Kürkçüler F Tipi Hapishanesinde mahpuslara yönelik hak ihlallerinin yaşandığına dair mahpus aileleri tarafından şubelerimize yapılan başvurular ve basında çıkan haberler göz önünde bulundurularak İHD ADANA Şubesi Hapishane Komisyonumuz tarafından hak ihlallerinin tespiti ve raporlanması için ziyaret gerçekleştirmiştir.

Genel olarak birbirini teyit eden mahpus beyanları ve yapılan gözlemler esas alınarak ; özellikle OHAL sonrası uygulamalarda “devlete karşı işlenen suçlar” ve “terörle mücadele yasasından kaynaklanan suçlar” nedeniyle tutuklu ve hükümlü bulunan mahpuslara karşı, infaz koruma memurları ve dış güvenlikten sorumlu kolluk tarafından provoke, tahrik edici, onur kırıcı söylem ve davranışlarda bulunulduğu sıkça dile getirilen bir husus olmuştur. Özellikle siyasi, etnik ve dini aidiyetlere karşı ayrıştırıcı söylemlerin sıkça kullanıldığı iddia edilmektedir. Kendilerine karşı herhangi cezai ve idari yaptırımın uygulanmayacağına ve cezasızlık hukukundan yararlanacağına inanmış infaz koruma memurlarının varlığı, cezaevinde yaşanan birçok hak ihlalinin temel kaynağını oluşturmaktadır. Bu konuda infaz koruma memurları ile müdürlerin mahpuslarla iletişim kurması  ve yasal mevzuata hakim olması için gerekli meslek içi eğitimlerin sıklıkla yapılması gerekmektedir. Yine söz konusu hak ihlallerinin son bulması için Adalet Bakanlığı ve Cezaevi Genel Müdürlüğü tarafından acil çözümlerin üretilmesi, özellikle son dönemde Türkiye Hapishanelerinde insan onuruna aykırı ve neticesi itibariyle kötü muameleye varan uygulamalardan vazgeçilmesi, temel insan hakları anlamında yaklaşım ve pratik sergilenmesi, en temel insani hakların dahi çiğnendiği kötü cezaevi koşullarının ivedilikle düzeltilerek yasal güvence altına alınan “insan onuruna yaraşır” bir yaklaşım ve pratiğin ortaya konulması gerekmektedir.

Raporun tamamı için:

Ağustos Ayı Adana Kürkçüler F-Tipi Hapishane Raporu