Ankara Merkez; Cezaevindeki Baskıyla ilgili

Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'nde, sol siyasal tutukluların bulunduğu 4. Koğuşta, askere yaptırılan ve amacını taşan arama üzerine, tutukluların toplu olarak dövüldüklerini ve kimi tutukluların yaralandığını üzülerek öğrendik.

Başkent cezaevinde, savcının yatıştırıcı ve uzlaştırıcı tutumuna karşın, baskının toplu dayağa dönüştürülmesi, olayın, cezaevi yönetiminin dışından kaynaklandığını duyumsatıyor.

Son günlerde, içerde (cezaevlerinde) ağır şiddet uygulamaları, dışarıda (üniversitelerde) gençliğin şiddet içersine çekilmeye çalışılması, demokratik mekanizmalar dışında, kimi tahrik odaklarının bulunduğu izlenimini güçlendiriyor.

Merkez Cezaevindeki olaylar, açık bir şiddet uygulaması ve bir şiddet gösterisidir. İstenseydi, demokratik ve insancıl yöntemlerle sorunlar çözülebilirdi.

Olayın, içerdekilerin tutuklu bulunmalarıyla, yani özgürlüklerinin kısıtlı olmasıyla yetinilmemesinden, siyasal düşüncelerinden dolayı şiddetle cezalandırılmak istenmesinden kaynaklandığı düşüncesindeyiz. Böyle bir tutumu, hukuk devleti ilkeleriyle bağdaştırmak olanağı yoktur.

Olayı kınıyor, tüm sorumlular hakkında kapsayıcı bir tahkikat açılmasını istiyoruz.

03.03.1989
Muzaffer İlhan Erdost
İHD Ankara Şube Başkanı

Bir cevap yazın