Oltan Sungurlu’nun Yeniden Adalet Bakanlığı’na Getirilişi

Yeni Kabine'de Oltan Sungurlu'nun yeniden Adalet Bakanlığı'na getirilişine İnsan Hakları Derneği tepki gösterdi. Bu konuda bir açıklama yapan İHD Genel Sekreteri Akın Birdal,"Bu değişiklik ne yurt içinde ne de yurt dışında İH savunucularına güven vermeyecektir" dedi.

Açıklama şöyle:
"Kabine yeni değil, eskinin bir yenilenmesidir. Adalet Bakanlığı'na Oltan Sungurlu'nun getirilmesi de bunun örneğidir. Oltan Sungurlu'nun yeniden Adalet Bakanlığı'na getirilişi İH savunucularını kaygıya düşürmüştür. Çünkü cezaevleri sorunu Sungurlu'nun zamanında kilitlenmiştir. Cezaevleri sorununu çözümsüzlüğe götüren 1 Ağustos Genelgesi, yine Sungurlu'nun ürünüdür. İşkence konusunda kamuoyunun yanıltılması ve sayısal şaşırtılmak istenişi yine Sungurlu'nun dönemindedir. Hukuk ve adalet anlayışındaki çifte standardın örneklenmesi yine Sungurlu'nun zamanına rastlar.

Bu nedenlerle yeni kabinenin dün olduğu gibi bugün de insan haklarına bakışı değişmemiştir.

Bu değişiklik, ne yurt içinde ne de yurt dışında İH savunucularına güven vermeyecektir'".

Bir cevap yazın