ARTIK ANNELER AĞLAMASIN BARIŞ İSTİYORUZ!

Biz bu savaşı yaşadık, gördük, biliyoruz.

İnsan hakları savunucuları olarak insani değerlere, eşitliğe, özgürlüğe, demokrasiye ve halkların kardeşliğine inandığımız için,

Barış İstiyoruz!

Şiddetin ve linç kültürünün giderek bütün toplumu etkisi altına almasına hayır demek için, toplumsal sorunların şiddet ve silahlarla değil; tolerans, hoşgörü ve diyalog yoluyla çözümüne inandığımız için, her türlü farklılıklarımızı çatışma nedeni değil, zenginliklerimiz olarak kabul ettiğimiz için,

Barış İstiyoruz!

Hangi nedenle olursa olsun yaşam alanlarından zorla koparılan, kentlerin varoşlarında açlık ve yoksulluk içinde yaşama mücadelesi veren milyonlarca insanımıza yeni insanların eklenmemesi için,

Barış İstiyoruz!

Bugün bütün dünyada yaşananlar gösteriyor ki özgürlükler güvenliğin asıl teminatıdır.

Bütün toplumu “Güvenlik” mi “özgürlük” mü ikilemine hapsederek İnsan Hakları ve özgürlüklerimizin kısıtlanmasına hayır demek için

Barış istiyoruz!

Medyanın ülkemizde geçmişte olduğu gibi; yaşanan gerçeklerin üzerini örten yeni andıçlarla yönetilmesini isteyenlere karşı gökkuşağı rengini hakim kılmak için,

Barış İstiyoruz!

Biz insan hakları savunucuları ne sivillerin, ne askerin, ne polisin, ne de gerillanın ölmesini istemediğimiz için,

Çocuklarımıza ve geleceğimize ağıtlı, tabutlu bir ülke bırakmak istemediğimiz için,

Barış İstiyoruz!

Er Coşkun Kırandi’nin serbest bırakılması ve, Coşkun Kırandi’nin sağ salim ailesine kavuşmasına olanak yaratılması için,

Barış İstiyoruz!

Biz insan hakları savunucuları olarak, Barışı; eşitlik, özgürlük, adalet, dayanışma temelinde; ırk, din, dil, etnisite, cinsiyet, cinsel eğilim, vb tüm farklılıkların insan hakları ve özgürlüklerine dayalı ortak değerler üzerinde geliştirilmesi olarak tanımlıyor ve siyasi iktidarlarca yok sayılmasına "hayır" diyoruz!

Çünkü bu toprakların, çocuklarımızın ve hepimizin Barış'a ihtiyacı var.

BİZ BARIŞ İSTİYORUZ!
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Bir cevap yazın