BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİNE GÖNDERİLEN MEKTUP

Bölge Temsilciliklerine,
Şube Yönetim Kurullarına,

Değerli Arkadaşlar,

Genel KurulumuzUn hemen ertesinde başlayan etkinliklerimiz, devam ediyor. Bir taraftan günlük insan hakları ihlallerine tepkimizi gösterir ve organize olurken, diğer yandan orta ve uzun dönemli çalışmalar için çalışma programını oluşturduk. Çalışma programı tüm şubelere iletildi.

Değerli Arkadaşlar,

Derneğimizin genel politikasının saptanması ve uygulanabilmesi kuşkusuz demokratik katılım kanallarının yaratılması ile olanaklıdır. Bu alanda, örgütlenmemiz yeniden ele alındı. Derinleşme ve hataların tesbiti bu örgütlülük içerisinde giderilecek. Genel Kurul’da değiştirilen tüzük hükümleri gereği Bölge Temsilcilikleri oluşturuldu.

Bölge Temsilcilikleri ve Temsilciler aşağıdaki gibidir.

1. İç Anadolu Bölge Temsilciliği’ne Ankara Şube Başkanımız Ayşe Pekdemir

2. Marmara Bölge Temsilciliği’ne İstanbul Şube Başkanımız Ercan Kanar,

3. Ege Bölgesi Temsilciliğine İzmir Şube Başkanımız Yeşim İşleğen

4. Karadeniz Bölge Temsilciliği’ne Genel Yönetim Kurulu Üyemiz Rıfat Kargı(Samsun)

5. Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilciliği’ne Diyarbakır Şube Başkanımız Fevzi Veznedaroğlu

6. Akdeniz Bölge Temsilciliği’ne Genel Yönetim Kurulu Üyemiz Kasım Avcıoğlu (Adana)

Bölge Temsilcileri ile ilgili yönerge hazırlanacaktır. Bölge Temsilcileri toplantı tarihlerini saptayacaklar ve Genel Merkez bölgelerde yapılacak toplantılara katılacaktır.

Çalışma Programında yer alan 50 kitaplık proje ile ilgİli ilk adım atıldı ve bu konuda İstanbul ve İzmir belirli haklarla ilgili seçimini yaptı. Ekte, liste yer almaktadır. Şubenizce hangi konuda kitap hazırlayabileceğinizi Genel merkeze bildiriniz. Kitaplar 4 ana başlığı içerecek.

1. Hakkın tarihsel boyutu. Örneklersek yaşama hakkı hangi atrihsel aşamalardan geçerrek bir insan hakkı olarak değerlendirilmiş.

2. Uluslararası belgelerde düzenleniş biçimi. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi vb…

3. Türkiye’deki hukuksal/yasal düzenleme ve uygulama nasıl?

4. Derneğimizce anılan haklar nasıl anlaşılmlaı; nasıl hukusal olarak düzenlenmeli, uygulama nasıl olmalı? Uluslar arası meyinlerdeki düzenleme yeterli mi, eleştirilerimiz var mı? Genel çerçevesini çizdiğimiz her bir hakla ilgili çalışmamız için ivedi komisyon örgütlenmeli, arkadaşlarımıza görev vermeliyiz. Bölge veya Genel Merkez ile her tür iletişim ve bilgi, belge alışverişinde bulunmalıyız. Kitaplar yaklaşık 80-100 sayfa olacak.

Değerli Arkadaşlar, 

Gözaltında kayıp olgusu devam ediyor.18 Aralık’ta “Kayıplar Bulunsun” kampanyası başlattık. Kampanya devam ediyor. Bu amaçla afiş ve imza metni hazırladık. Özel sayı hazırlığımız devam ediyor. Şubelere yapılan başvuruları ve belgelerin bir örneğini Bölge Temsilciklerine ya da Genel Merkez’e iletiniz.

Gözaltında kayıp olduğu bildirilen ve fakat daha sonra serbest bırakıldığı veya tutuklandığı öğrenilen insanları hemen bize bildiriniz. Kamuoyuna doğru ve eksiksiz bilgi vermeye ve hata yaptığımızda birbirimizi uyarmaya, eleştirmeye özen gösterelim. Derneğimize başvuran herkese kendileriyle iletişimimizi sürekli kılacak, adres veya telefonunu veya nasıl bulacağımıza dair kaydımızı tutalım. Bize başvuran herkes, bir insan hakları savunucusu haline getirilmeli, ilişkimizi bu bakış açısıyla düzenlemeliyiz.

Değerli Arkadaşlar,

20 Şubat’ta Ankara’da, Ankara Şubemizle birlikte “Kirli Savaşa, Yargısız İnfazlara ve İşkencelere Karşı ANALAR KURULTAYI” düzenliyoruz. Eşini, kızını, oğlunu kirli savaşta, yargısız infazlarda ve işkencelere kaybetmiş (asker), adli ve siyasi kişilerin annelerini, eşlerini kurultayımıza getirelim. Analar konuşacak kurultayda. Onların Ankara’ya geliş-gidiş masraflarına katkıyı örgütleyelim. Ankara’da biz yatacak yer ve yemek sorunlarını Ankara Şube ile çözeceğiz. Türkiye’nin dört bir yanından gelecek Analar, Kurultay konusu ile ilgili önemli bir mesaj verecektir kamuoyuna. O nedenle çalışmalarımızı yoğunlaştıralım.

27-28 Şubat’ta İstanbul’da İstanbul Şubemizle birlikte Aydınlar Kurultayı düzenliyoruz. Kurultayda tebliğ ve tartışma konuları aşağıda açıklanmaktadır.

1. Irkçılık ve Şovenizm

2. Demokratikleşme ve Faşizm

3. Ulusların Kendi Kaderlerini Tayn Hakkı ve Kürt Sorunu

4. Bölgede Süren Savaş ve Savaş Hukuku

5. Halkların Temel Hak ve Özgürlükleri Önündeki Yasal Engeller

6. Halkların Kardeşliği Konusunda Yerel Yönetimlerin ve Sivil Toplum Örgütlerinin İşlevi

7. Demokratikleşme ve Savaşa Karşı Tavırda Aydınların Rolü

Şube yöneticisi arkadaşlarımızın olanaklarını zorlayarak kurultaya katılmalarını diliyoruz.

13 Mart’ta İzmir’de İzmir Şubemizle birlikte İnsan Haklarına Saygı Mitingimiz var. Mitingimize tüm şubelerimizin katılımını diliyoruz.

Değerli Arkadaşlar,

Her şubemizin Genel Merkeze aylık çalışma raporu göndermesini istiyoruz. Şubeler bir ay içindeik etkinliklerini ve gelecek günler ve aylar için programlarını Genel Merkeze iletmelidir. Şubelere yapılan yazılı ve belgeli başvurular ve şubenin girişiminden bilgi sahibi olmak istiyoruz. Bir ay içinde gözaltına alınanlar, tutuklananlar, işkence görenler, demokraitk kitle örgütleri üzerindeki baskılar, işçi memur eylemlilikleri vb… Bültende şube etkinliklerine yer vermek istiyoruz. Her şubemiz bültene yer almak üzere 2-3 sayfalık yazılar, röportajlar hazırlayabilir ve bize gönderebilir.

Mali Durum:

Değerli Arkadaşlar, 

Genel Merkezimizin mali sorunları yıllardır sürmektedir. Genel Merkezimizin şu anda 35 milyon Türk Lirası borcu bulunmaktadır. Aylık sabit giderleri aşağıdaki gibidir.

Kira-Yakıt :4.200.000
2 Çalışan Ücreti (SSK ve Stopaj, kart dahil) :5.500.000
Gazete:450.000
Kırtasiye:750.000
Posta-Telefon ve Faks :2.000.000
Temizlik Malzemesi vb.:500.000
Bülten:6.000.000
Toplam:19.400.000

Bu giderler her ay yapılması gereken zornlu giderlerdir. Sorunu kısa ve uzun dönemde olmak üzere iki açıdan ele aldık. Genel Merkez, kitap, ayyın vb.projeleriyle yaklaşık 8-9 ay sonra kesin olarak çözecektir. Tüzük hükümlerini işletmenin zorluğunu şubelerimizle birlikte yaşıyoruz. Genel Yönetim Kurulumuz Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır Şubelerimizn her ay 5.000.000 TL, diğer 50 Şubemizin her ay 200.000 TL Genel Merkeze göndermesini ilke olarak belirlemiştir. Şube Yönetim Kurullarımzın bu doğrultuda her ayki ödentilerini Ziraat Bankası Meşrutiyet Şubesi’nde bulunan 30440-240013 numaralı İHD Genel Merkezi hesabına yatırmalarını diliyoruz.

Bültenimiz 9 aylık bir aradan sonra yayınlanmaya başlamıştır. Her sayıdan şubelerimize 20 adet göndereceğiz. Şubelerimizin Bülten’i 10 bin liradan üyelere vermelerini ve 5 bin lirası kendilerine ait olmak üzere Genel Merkeze 100 bin lira Bülten bedelini göndermelerini diliyoruz.

Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Hüsnü Öndül
Genel Sekreter

Bölge Temsilcisi Arkadaşlar,
Yazımız ve ekini bölgenizdeki şubelere ivedi olarak iletiniz.

İNSAN HAKLARI LİSTESİ

İST

1.YAŞAMA HAKKI

2.ÖLÜM CEZASI YASAĞI

3.KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENCESİ

4.KEYFİ YAKALAMA VE TUTUKLAMA YASAĞI

5.KÖLELİK-KULLUK YASAĞI

6.ZORLA ÇALIŞTIRMA-ANGARYA YASAĞI

İZM

7.İŞKENCE VE BAŞKA ZALİMCE İNSANLIK DIŞI VE ONUR KIRICI DAVRANIŞ YASAĞI

8.AYRIMCILIK YASAĞI

9.YASA ÖNÜNDE EŞİTLİK VE TANINMAHAKKI

10.YASALARCA EŞİT KORUNMA HAKKI

11.YARGI YOLUNA BAŞVURMA HAKKI

12.YASAYLA KURULMUŞ TARAFSIZ VE BAĞIMSIZ BİR YARGI ÖNÜNDE YARGILANMA HAKKI

13.AÇIK VE MAKUL BİR SÜRE İÇİNDE YARGILANMA HAKKI

BATMAN

14.SUÇU KANITLANANA KADAR SUÇSUZ SAYILMA HAKKI

15.ADLİ YARDIM HAKKI

İST

16.SÜRGÜN YASAĞI

17.ÖZEL YAŞAM, AİLE, KONUT VE HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİ VE DOKUNULMAZLIĞI

18.MÜLKİYET HAKKI

19.GİRİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ

20.EVLENME VE AİLE KURMA HAK VE ÖZGÜRLÜĞÜ

21.YER DEĞİŞTİRME (SEYAHAT) VE DİLEDİĞİ YERDE OTURMA (YERLEŞME) ÖZGÜRLÜĞÜ

22.BİR ÜLKEDEN AYRIMA VE ÜLKEYE DÖNME HAKKI

23.UYRUKLUK HAKKI

24.SIĞINMA HAKKI

25.DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ

26.KANI VE GÖRÜŞ AÇIKLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ

İST

27.BASIN VE YAYIN ÖZGÜRLÜĞÜ

28.BİLİM VE SANAT ÖZGÜRLÜĞÜ

İST

29.DERNEK HAKKI VE ÖZGÜRLÜĞÜ

30.TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ HAKKI VE ÖZGÜRLÜĞÜ

31.KAMU YÖNETİMİNE KATILMA HAKKI

32.SERBEST, GİZLİ VE EŞİT OY HAKKI

33.SOSYAL GÜVENLİK HAKKI

34.ÇALIŞMA HAKKI

35.İŞİNİ ÖZGÜRCE SEÇME HAKKI

36.İŞSİZLİKTEN KORUNMA HAKKI

37.EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET HAKKI

38.ÜCRETLİ İZİN HAKKI

39.ADİL VE ELVERİŞLİ ÜCRET HAKKI

40.SENDİKA, TOPLU SÖZLEŞME VE GREV HAKLARI

41.DİNLENME VE EĞLENME HAKKI

İZMİR

42.SAĞLIK HAKKI

İST

43.ÇOCUK HAKLARI

44.EĞİTİM HAKKI

45.YETERLİ BİR YAŞAM DÜZEYİ HAKKI

46.KÜLTÜREL YAŞAMA KATILMA HAKKI

DENİZLİ

47.ÇEVRE HAKKI

48.BARIŞ HAKKI

49.GELİŞME HAKKI

İZMİR

50.ULUSLARIN KENDİ KADERLERİNİ TAYİN HAKKI

D.BAKIR

51.ZULME KARŞI DİRENME HAKKI

İST

52.SAKAT(ÖZÜRLÜ) HAKLARI 

İST

53.AZINLIK HAKLARI

İST

54.KADIN HAKLARI

İST

55.ASKERE GİTMEME HAKKI

İST

56.LENGUİSTİK (ANADİL) HAKKI

Bir cevap yazın