İHD GENEL YÖNETİM KURULU TOPLANDI

Güncel İnsan Hakları sorunlarını görüşmek üzere Ankara’da toplanan İHD Genel Yönetim Kurulu aşağıdaki hususların kamuoyuna duyurulmasını kararlaştırmıştır.

Uğur Mumcu cinayetiyle faili meçhul cinayetlere yeni bir halka eklenmiş, yaşama hakkı ve basın özgürlüğü bir kez daha çiğnenmiştir. Derneğimizin tüm ısrarlı uyarılarına karşı kontrgerilla gerçeğini yadsıyan yetkililerin son cinayet nedeniyle yaptıkları açıklamalar da ne yazık ki inandırıcılıktan uzaktır. Bugün toplumun esas gereksinimi kontrgerilla gibi hukuk dışı odakların varlığına son verilmesidir. Bu konuda insan haklarından yana herkesin etkin çaba göstermesi gerekmektedir.

Yine yetkililerin yadsımasına karşın gözaltında kayıplar artarak sürmektedir. Son örnek Erzincan ÖZDEP İl Başkanından hala haber alınamamasıdır. Tüm gözaltındaki kayıplara ilişkin belirsizlik sürmekte, hesabı verilememektedir.

Olağanüstü Hal Bölgesi’nde sürdürülen ve devletten kaynaklandığı anlaşılan Güçlükonak ve bölge halkının yaşamını tehdit ettiğini saptayan derneğimiz bu insanlık dışı uygulamaya derhal son verilmesini istemektedir.
İşkenceye karşı Avrupa Sözleşmesi’nin yıldönümünün yaşandığı şu günlerde eşitlik ilkesine aykırı ve büyük iddialarla çıkarılan CMUK’a karşın işkence olayları tüm hızıyla sürmektedir.

Koalisyon programında tüm uluslararası sözleşmelere uymayı taahhüt eden hükümet tam tersine mevcut çekinceleri kaldırmak bir yana, bunlara bir yenisini eklemiş ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Komisyonu’na başvurma hakkını bağıtlayan ek protokole red oyu kullanmıştır.

Derneğimiz yaşamın her alanındaki insan hakları ihlallerinin ısrarlı izleyicisi olmayı sürdürecektir. Kamuoyuna bir kez daha duyururuz.

Akın Birdal
Genel Başkan

Bir cevap yazın