Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Eki Protokollerde Yer Alan Haklar ve Özgürlükler

Ankara, 29 Nisan 2011 (Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi tarafından avukatlara yönelik olarak düzenlenen bilimsel toplantıda…

İnsan Hakları Akademisi Açılış Dersi

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin 17 Temmuz 2010 tarihinde İHD İnsan Hakları Akademesi’nin kuruluşu vesilesiyle verdiği açılış…

Kopenhag Siyasi Kriterleri ve Kürt Sorunu

İHD, Kürt Sorununu aynı zamanda bir insan hakları sorunu olarak görmektedir. Nitekim temel insan hakları belgelerinde…

Türkiye’nin İnsan Hakları Örgütlerine İlişkin Politikası

Bu makale, İHD ve TİHV’in birlikte organize ettikleri ’10-17 Aralık 1994 İnsan Hakları Haftası’ etkinliklerinin ana…

Kayıplar ve Toplu Mezarlar Cehennemi

Mehdi Perinçek Not: İnternational Human Rights Association of Amerikan Minorites (İHRAAM) ve Council For Human Rights…

Köy Koruculuğu Uygulamasının Zorunlu Göç Mağdurlarının Güvenliği Açısından Yarattığı Sorunlar

Mihdi Perinçek Kürt Coğrafyasında Yaşanan Zorunlu İç Göç ya da Yerinden Edilmenin Boyutları:Kürt coğrafyasında yaşanan iç…

Kentli Haklarının Kavramsal Temelleri

Hüsnü Öndül Not: Bu makalenin yayın tarihi 1998’dir. 1. İnsan Hakları-İnsan Onuru İnsan hakları, tüm insanların doğuştan…

Yeni Bir Anayasa

13 OCAK 2008 Hukukun muhatapları hukukun yazıcısı olmalıdır. I.Kant Not: Hüsnü Öndül tarafından 13 Ocak 2008…

İnsan Onuru

Hüsnü Öndül Not: Bu makalenin yayın tarihi 1998’dir. İnsan onurunun neyi ifade ettiği, insan haklarıyla ilişkisi,…

İnsancıl Hukuka Giriş

Hüsnü Öndül * Bu makalenin ilk basıldığı yer:  Cennet Ayhan (der.), Her Zaman Yaşamak, Ankara, SES…