Barış Sürecinin İlerlemesi

Hüsnü Öndül   Türkiye Barış Meclisi Toplantısı, İstanbul, 10 Mayıs 2014 A) Türkiye’nin rejimine dair birkaç…

Devletin Son Dönem İnsan Hakları Savunucuları Politikası: İnsan Hakları Savunucularının Kriminalize Edilmesi

İnsan Hakları Savunucularına Yönelik AB Rehber İlkeleri’ne göre: “İnsan hakları savunucuları, evrensel olarak tanınan insan hakları…

Zorla Yerinden Etme Uygulaması

Av. Hüsnü Öndül (Bu makale İsmail Beşikçi’ye armağan kitabında yer alması için Temmuz 2010 tarihinde yazıldı…

Türkiye’de Kürt Sorununa Dair Çözüm Önerileri

İHD, kurulduğu 1986’dan beri Türkiye’nin insan hakları ve demokrasi sorunu olduğunu tespit etmiştir. Bu sorunların en…

Zorla Kaybedilme

Hüsnü Öndül Avukat (Bu yazının geniş bir özeti, 18 Mayıs 2011 tarihinde ODTÜ AEGEE (Avrupa Öğrenci…

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Eki Protokollerde Yer Alan Haklar ve Özgürlükler

Ankara, 29 Nisan 2011 (Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi tarafından avukatlara yönelik olarak düzenlenen bilimsel toplantıda…

İnsan Hakları Akademisi Açılış Dersi

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin 17 Temmuz 2010 tarihinde İHD İnsan Hakları Akademesi’nin kuruluşu vesilesiyle verdiği açılış…

Kopenhag Siyasi Kriterleri ve Kürt Sorunu

İHD, Kürt Sorununu aynı zamanda bir insan hakları sorunu olarak görmektedir. Nitekim temel insan hakları belgelerinde…

Türkiye’nin İnsan Hakları Örgütlerine İlişkin Politikası

Bu makale, İHD ve TİHV’in birlikte organize ettikleri ’10-17 Aralık 1994 İnsan Hakları Haftası’ etkinliklerinin ana…

Kentli Haklarının Kavramsal Temelleri

Hüsnü Öndül Not: Bu makalenin yayın tarihi 1998’dir. 1. İnsan Hakları-İnsan Onuru İnsan hakları, tüm insanların doğuştan…