Yeni Bir Anayasa

13 OCAK 2008 Hukukun muhatapları hukukun yazıcısı olmalıdır. I.Kant Not: Hüsnü Öndül tarafından 13 Ocak 2008…

İnsan Onuru

Hüsnü Öndül Not: Bu makalenin yayın tarihi 1998’dir. İnsan onurunun neyi ifade ettiği, insan haklarıyla ilişkisi,…

İnsancıl Hukuka Giriş

Hüsnü Öndül * Bu makalenin ilk basıldığı yer:  Cennet Ayhan (der.), Her Zaman Yaşamak, Ankara, SES…

Avrupa Birliği ve Türkiye

Hüsnü Öndül Not: Hüsnü Öndül tarafından 4-5 Aralık 1999 Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı’na tebliğ olark…

İnsan Haklarını Korumak (İHD Pratiği)

Hüsnü Öndül Not: Bu makale 8 Aralık 2002 tarihinde yazılmıştır. İnsan haklarını korumada iki temel güce…

İnsan Haklarını Savunma Hakkının Korunması ve Medya

Hüsnü Öndül İnsan haklarını korumada iki temel gücün tayin edici rolü kabul edilir. Bunlar, hukukun gücü…

Kayıplar ve Toplu Mezarlar Cehennemi

Mehdi Perinçek Not: İnternational Human Rights Association of Amerikan Minorites (İHRAAM) ve Council For Human Rights…

Köy Koruculuğu Uygulamasının Zorunlu Göç Mağdurlarının Güvenliği Açısından Yarattığı Sorunlar

Mihdi Perinçek Kürt Coğrafyasında Yaşanan Zorunlu İç Göç ya da Yerinden Edilmenin Boyutları:Kürt coğrafyasında yaşanan iç…