Cezaevleri Hasta Ediyor, Öldürüyor…

15.01.2015

Son bir yıl içerisinde 40‘a yakın hasta mahpus cezaevlerinde yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren mahpuslardan MEHMET CANPOLAT, LÜTFÜ TAŞ, ABDULMECİT ASLAN, ve HAŞEM ARDUÇLU ise son 15 gün içerisinde cezaevinde hastalanarak yaşamını yitirdi. Derneğimize yapılan başvurulara göre, halen cezaevlerinde, 228’i ağır olmak üzere toplam 578 hasta mahpus tahliye (infazının ertelenerek) edilerek tedavi olmayı beklemektedir.

Bu durum karşısında defalarca yaptığımız basın açıklamaları, eylemler ve yetkililer ile yaptığımız görüşmeler sonuçsuz kalmıştır.

Hasta mahpuslar, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve cezaevi idareleri ile cezaevi güvenlik birimlerinin bilinçli bürokratik işlemleri sonucu tedavi edilmeyerek ölüme terk edilmektedir. Bu bürokrasi işkencesine Adli Tıp Kurumu (ATK) ve infaz savcılıkları da ortak olmuştur.

ADLİ TIP KURUMU SAĞLIK SEBEBİYLE İNFAZIN ERTENLEMESİ RAPORLARINDA SON VE TEK MERCİ OLMAKTAN ÇIKARILMALIDIR

(ATK) uygulamaları ve raporları ile infaz uygulamasına ikinci bir infaz yöntemi önererek bu ölümlerin sebebi haline gelmiştir.

(ATK) Mehmet CANPOLAT hakkında yazmış olduğu raporda; “hastane şartlarında yatırılarak infazına devam edilmesinin uygun olduğu” sonucuna varmış ve 5275 sayılı yasada olmayan yeni infaz uygulaması yaratmıştır.

(ATK) bu raporu ile hasta mahpusa yasada bulunmayan yeni bir infaz şekli uygulamasına sebep olmuştur.

(ATK) bu uygulaması ile bilimsel olmaktan çıkmış, kendisine verilen rol doğrultusunda bir pratikle mahpusların ölümüne sebep olmaktadır. (ATK) sübjektif uygulamaları ile güvenilir bir kurum olmaktan çıkmıştır.

“Cezaevinde kalabilir” şeklinde rapor verdiği mahpuslar bir bir yaşamını yitirmektedir.

(ATK) hasta mahpusların infazlarının ertelenmesi bakımından verilecek raporlarda son merci olmaktan çıkarılmalıdır.

Üniversite hastaneleri ve diğer hastanelerin verdiği raporlar yeterli kabul edilmelidir.

SAĞLIK SEBEBİYLE İNFAZIN ERTELENMESİ KARARLARINDA CUMHURİYET SAVCILARININ TAKDİR YETKİSİ KALDIRILMALI, HASTANELERİN VERDİĞİ RAPORLAR ESAS ALINARAK CEZALARIN İNFAZLARI ERTELENMELİDİR

5275 Sayılı Ceza İnfaz Kanununda, Cumhuriyet savcılarına, ağır hastalık nedeniyle infaza ara verilmesi durumlarında kamu güvenliği açısından mahpusun tehlike oluşturup oluşturmadığı noktasında takdir yetkisi tanınmaktadır.

Cumhuriyet savcıları, polisin hazırladığı keyfi raporlar doğrultusunda siyasi hasta mahpusların tahliyelerini engellemektedir. Bu keyfi tutumlar ve polisin sanki savcıların amiri gibi rapor hazırlamaları hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

Bu keyfi tutumları önlemek bakımından ya savcıların takdir yetkisi kaldırılmalı ya da 5275 sayılı Yasanın 16/6 bendinde yer alan “toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmayacağı” cümlesinin yasa metninden çıkarılması gerekir.

Hasta mahpusların tedavi olmak için infazlarına ara verilmesi durumu bir sağlık ve yaşam sorunudur. Bu sorunu kamu güvenliğine indirgemek sağlık hakkına ve yaşam hakkına açık bir saldırıdır. Bu durum başlı başına bir insanın sağlık hakkından mahrum bırakılarak işkence ile yaşamına son verme halidir.

CEZAEVLERİ, MAHPUSLARI HASTA EDİYOR, ÖLÜMLERİNE NEDEN OLUYOR. CEZAEVLERİNDE MAHPUSLARIN SAĞLIK HAKLARINA ERİŞİMLERİ HUKUKA UYMAYAN YÖNTEMLERLE ENGELLENMEKTEDİR

Hasta mahpuslar cezaevi revirlerinde haftada iki gün bulunan pratisyen hekimlerin üstünkörü muayeneleri ile tedavi edilmeden koğuşlarına geri gönderilmektedir. Hasta mahpusların tedavileri zamanında ve doğru yapılmadığı için cezaevlerinde kanser, tüberküloz, şizofreni ve hepatit hastalıkları yaygınlaşmaktadır.

Hasta mahpusların hastanelere sevkleri randevu, güvenlik, kelepçeli muayene ve çıplak arama gibi nedenlerle geciktirilmekte, bu durum hastalıklarının ilerlemesine sebep olmaktadır. Bu yöntem tüm cezaevlerinde sistematik olarak uygulanmakta adeta mahpuslara hastalıkları üzerinden işkence yapılmaktadır. Hasta mahpuslara işkence yöntemi şeklinde uygulanan bu anlayıştan vazgeçilmelidir.

Tüm cezaevlerinde, hemen bugünden itibaren, genel bir sağlık taraması yapılmalıdır. Bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşları ve meslek kurumlarından oluşan heyetlere bu sağlık taramasını yapması için izin verilmelidir. Bizler defalarca bu sağlık taramalarını yapmak üzere hazır olduğumuzu tüm yetkililere bildirdik, bugün de bildiriyoruz. Bizler sivil toplum ve meslek kuruluşları olarak bu sağlık taramalarını yapmaya hazırız.

Yeniden sesleniyoruz, cezaevlerinde ölümleri durdurabiliriz…

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Bir cevap yazın