Yeni Rapor: LGBTİ+ Hakları ve Hak İhlalleri Raporu

İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi tarafından hazırlanan “LGBTİ+ Hakları ve Hak İhlalleri Raporu” İHD’nin farklı şubelerinden gelen  LGBTİ+ komisyonlarının bulunduğu açıklamayla kamuoyuyla paylaşıldı.

Bu rapor ile 2021-2023 yılları arasında uygulanması amaçlanan İnsan Hakları Eylem Planı’nın (İHEP) LGBTİ+ haklarına etkisi ve LGBTİ+ların yaşadığı hak ihlallerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.

İnsan Hakları Eylem Planı’nın açıklandığı Mart 2021 tarihinde Türkiye, ilk imzacısı olduğu Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nden (İstanbul Sözleşmesi) 19 Mart 2021 tarihli 3718 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile çekilmiştir. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma sürecinde siyasal iktidar ve iktidar ortakları sıklıkla, İstanbul Sözleşmesi ile ailenin ortadan kaldırıldığı, eşcinsel evliliklere ve cinsel yönelimlere hukuki koruma sağladığı şekilde beyanlarda bulunmuştur. LGBTİ+’ların geçmişten günümüze kadar maruz bırakıldığı dışlanma ve devlet baskısı, özellikle İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme sürecinde eşi görülmemiş bir şekilde artmış, devletin en üst makamlarının da iştiraki ve teşvikiyle LGBTİ+’lar hiç olmadığı kadar kolektif bir nefretin objesi haline getirilmiştir.

LGBTİ+ lara yönelik ayrımcılık ve nefret içeren haberler ile siyasetçilerin söylemleri ve LGBTİ+ların yaşadıkları hak ihlalleri medya taraması yoluyla derlenmiş ve incelenmiştir. Medya taramasına ek olarak derneğimize yapılan başvurular ile dernek avukatları tarafından takip edilen davalardan elde edilen bulgu ve beyanlar raporun esasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda nefret söylemi ve ayrımcılık yasağı, yaşam hakkı, işkence ve diğer kötü muamele yasağı, özgürlük ve güvenlik hakkı, özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı, ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı; Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, CEDAW ve diğer uluslararası sözleşmeler ile korunan temel hak ve özgürlükler, İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Raporun tamamına buradan erişebilirsiniz: IHD_LGBTI+ Hak İhlalaleri Raporu