Cezaevlerindeki Açık Görüş Yasağına İlişkin Açıklama

Bayramın yaklaşması ile birlikte cezaevlerinde açık görüş olup olmayacağı tartışılmaya başlandı. Bunun üzerine İnsan Hakları Derneği Genel Sekreteri Akın Birdal, Adalet Bakanı Oltan Sungurlu’ya bir mektup göndererek, ”Açık görüş yasağı ile hem eşitlik ilkelerini alt üst eden yasanın tek başına savunucusu durumuna düşecek, hem de tutuklu ve hükümlülerin tepkilerine zemin hazırlamış olacaksınız”dedi.

Akın Birdal’ın Adalet Bakanı’na yazdığı mektup şöyle, ”Bayramın yaklaşması üzerine tutuklu ve hükümlülerin yakınları Derneğimize başvurarak bayramda açık görüş konusunun açıklığa kavuşturulmasını istediler.

Cezaevlerindeki uygulamalara ilişkin Bakanlığınıza yazdığımız başvurular onları aştı. Ne var ki bu kez farklı bir durum söz konusu. Çünkü Terörle Mücadele Yasası’nın peşine takılan şartlı salıverme ile kırkbini aşkın adli tutuklu ve hükümlü ile eli kanlı cinayet çeteleri ve sağ görüşlüler salıverilmiş, üç beş sol görüşlüye kapılar açılmamıştır. Yeni yasa, hükümleri yönünden geçmişi de kapsamına almıştı. Oysa yasanın 16.maddesinin 2. fıkrasındaki düzenleme bir usul hükmü değildir. Bu madde ile geriye dönük uygulama mümkün olamaz. Bu yasa ile açık görüş yasağının konulmuş olması açıkça hukuka aykırıdır. Kaldı ki,Terörle Mücadele Yasası kapsamına alınmış olanlar yönünden dahi madde uygulanmamalıdır. Çünkü yasanın tümü ve anılan madde iptal istemi ile Anayasa Mahkemesi önündedir. Söz konusu yasanın 16.maddesinin yorumlanışı hukuka aykırılık taşımakla hükümlü ve tutuklu statüsünü birbirine karıştırmaktadır.

Sol görüşlü tutuklu ve hükümlüler şartlı salıverme ile bir çifte standartla karşı karşıya bırakılmıştır. Şimdi ziyaretçi kabulünden de yoksun bırakılarak ikinci bir kez cezalandırılmak istenilişinin ne hukuki ne de insani bir yanı bulunabilir.

Açık görüş, infaz yasasında herhangi bir biçimde yer almamaktadır. Bu hak geleneklerden doğmuştur. Geleneklerin yarattığu hukuk,yazılı hukuktan daima önce gelmiştir. Bakanlığınızın genelgeler yolu ile yarattığı bir gelenek şimdi başka ülkelerdeki uygulamalara dayanarak yürürlükten kaldırılmak istenişi onaylanamaz. Çünkü bugüne değin başka ülkelerdeki insan hakları ve hukuk normları gerek içerde, gerekse dışardaki insanların yararına yorumlanmamış ve haklar kullandırılmamıştır. Terörle Mücadele Yasasına hiç kimse sahip çıkmamaktadır. Şimdiden uygulama olanağının bulunamayacağı anlaşılmıştır.

Açık görüş yasağı ile eşitlik ilkelerini alt üst eden bu yasanın tek başına savunucusu durumuna düşeceksiniz. Ayrıca tutuklu ve hükümlülerin yakınları ile hükümlülerin tepkilerine zemin hazırlamış olacaksınız.

Cezaevlerinde on yılı aşkındır yaranın kanaması durdurulamadı. Toplumun beklentisine karşılık verip ayrımsız bir genel af çıkarılamadı. Bu yönetimin insan hakları anlayışı ile bunun gerçekleşmeyeceği de anlatılmıştır. Ama bir hukuk adamı ve Adalet Bakanı olarak bir kez olsun kamu kamu vicdanını tatmin edecek ve ilkesine aykırı uygulamayı giderecek bir karar verir. Açık görüş yapılacağını önceden duyurur. Adalet,huku ve insani değerlerini yitirmemiş olanlar bu kararınızda sizinle birlikte olacak. Bırakın içeriden dışarıya uzanacak ellerin sıcaklığını hiç değilse bayramda yakınları duyabilsin.Bu çok zor ve olanaksız değil. Bunu İnsan Hakları Derneği olarak bekliyor ve umuyoruz.

Akın Birdal
İHD Genel Sekreteri

Bir cevap yazın