İHD Urfa Şube Sekreteri Av. Ramazan Ferat’ın Polislerce Dövülüşüne İlişkin Basın Açıklaması

Bugünlerde yönetimce, bütün elçiliklere ilgili yetkili kişilere “Türkiye’de İnsan Hakları, yasal düzenlemeler, uygulama, iddaalar ve cevaplar adlı” nerede ve kimlerce basıldığı belli olmayanbir kitap gönderiliyor.

Kitapta, hükümetin insan haklarına yönelik tutumundan övgüyle söz ederek, kamuoyunun da bu konuda çok duyarlı bulunduğu ve İnsan Hakları Derneği gibi kuruluşların da parlamento dışı denetimi sağladığı ve baskı grubu olma işlevini yerine getirdiği belirtiliyor. Derneğimize ilişkin diplomatik çevrelerde yaklaşım böyle iken, gerçekte derneğimizin şubeleri ve yöneticiler yoğun baskı altında tutuluyor. Geçtiğimiz günlerde birçok şubemiz peşpeşe kapatılmıştır. Bugünlerde de dernek yönetici ve üyelerine saldırılar düzenleniyor.

Önceki gün İHD Urfa Şube Sekreterimiz Av.Ramazan Ferat polislerce tartaklanmıştır. Ferat’ın burnu kırılmış ve 10 gün rapor almıştır. Bu olay Terörle Mücadele Yasası’nın nasıl yorumlandığının uygulamada başka bir örneğidir. Sorumlular hakkında gerekli yasal işlemler gecikilmeden yapılmalıdır.

Devlet elini yakamızdan çeksin.İnsan  hakları konusunda dışarıya verilecek bir imaj yüklemek yerine onu yaşanılır kılmaya çalışsın. Aksi takdirde ne bu tür yayınlar ne de söylemleri, dışarının Türkiye’deki insan hak ve özgürlüklerine bakışını değiştirmeyecektir.”

Akın Birdal
İHD Genel Sekreteri

Bir cevap yazın