İHD’nin Kapıları Kapatılarak, Türkiye’nin Bu Konudaki Olumsuz Sicili Gizlenemez

“Son üç dört ay içinde İHD şubeleri, hukuki olmayan, dayanaksız gerekçelerle peşpeşe, süreli ve süresiz kapatılmaktadır, insan haklan örgütleri ve savunucuları kuşatılarak etkisiz ve savunmasız bırakılmak istenilmektedir. Kocaeli, Samsun, Gaziantep ve Batman şubelerinin kapatılışına geçen hafta Urfa ve önceki gün de Mersin şubeleri eklenmiştir. Şubelerimizin kapıları kapatılarak, Türkiye’nin bu konudaki olumsuz sicili gizlenemez. Kaldı ki, Türkiye’nin insan hakları konusunda uluslararası platformlarda yargılanmasına ve uyarılmasına bu tür uygulamalar neden olmaktadır.

Çağımızda hak ve özgürlüklerin korunması ve savunulması, bir derneğin değil, herkesin ve öncelikle de devletin sorunu olmalıdır. Ancak, Türkiye’de insan hakları ihlallerinin gerçek ve baş sorumlusu devlettir. Bu tür hukuk dışı uygulamalar, İHD üzerindeki baskılar sona ermeli, İnsan hakları savunucuları savunmasız ve korunmasız bırakılmamalıdır.”

Akın Birdal
İHD Genel Sekreteri

Bir cevap yazın