Çocuk Hakları Savunucularından, Çocuk Hakları Örgütlerinden Elinizi Çekin!

Çocuk hakları örgütlerinin de dahil olduğu sivil toplum faaliyetlerinin, “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi” kapsamına alınarak kriminalize edilmesine öfkeliyiz! Çeşitli bahanelerle çocuk hakları örgütlerinin; kapatılmasının, faaliyetlerinin durdurulmasının, mal varlıklarına el konulmasının önü açılarak anayasal ve uluslararası sözleşmelerde düzenlenen güvencelerin yok edilmesi kabul edilemez.

Endişeliyiz!

 • Sabırla çocuk hakları ihlallerini raporlayanların,
 • İnatla sorumluluk zincirine işaret edenlerin,
 • Israrla çocukların muhatap alınmasını isteyenlerin,
 • Umutla bütüncül ve hak temelli bir çocuk politikası talep edenlerin,
 • Çocukları hak sahibi ve eşit yurttaşlar olarak görenlerin,
 • Cezasızlık kültürü ile mücadele edenlerin,
 • Bir çocuğun karşılaştığı hak ihlaline başka çocuklar maruz bırakılmasın diye çabalayanların,

keyfi nedenlerle soruşturulmasından, yargılanmasından, faaliyet yürüttükleri örgütlerin kapatılmasından ve bunun sonucu olarak çocuk davalarının sahipsiz kalmasından, çocuk hak ihlallerinin artmasından endişeliyiz.

Kararlıyız!

Her bir çocuğun hakları güvence altına alınana kadar, her nerede ve ne koşulda olursa olsun çocuk hak ihlallerinin karşısında ve çocukların yanında durmaya kararlıyız!

Çocuklardan, çocuk hakları savunucularından, çocuk hakları örgütlerinden elinizi çekin!

Çocuk haklarına darbe vuran düzenlemelerinizi derhal geri çekin!

Sivil toplum susturulamaz!

İmza (Alfabetik sıra ile)

 1. Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı
 2. Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Gençlik Ağı
 3. Çocuk Her Yerde Derneği
 4. Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği
 5. Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi
 6. Diyarbakır ÇocukÇA /Çocuk Çalışmaları Derneği
 7. Göç ve İnsani Yardım Vakfı
 8. Her Yer Çocuk
 9. İnsan Hakları Derneği Çocuk Hakları Komisyonu
 10. Önce Çocuklar Derneği
 11. Rengârenk Umutlar Derneği
 12. Roman Hakları Derneği
 13. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
 14. Toplumsal Özgürlük Partisi Çocuk Hakları Meclisi
 15. Uçan Süpürge Derneği
 16. Uğur Özkan Çocuk Kültür Evi
 17. ZAN Sosyal Siyasal İktisadi Araştırmalar Vakfı