Çocuklara Şiddet Uygulayan Polis Hakkında İdari Soruşturma Yetmez!

Nusaybin’de Çocuklara Yönelik Polis Şiddetinin Cezasız Kalmaması İçin Yapılması Gerekenler Çok Açık: Şiddeti Uygulayan Polisin Cezalandırılması; Çocukların Maruz Kaldıkları Şiddete Karşı Destek Mekanizmalarının İşletilmesi; Benzer Bir Olay Daha Yaşanmasın Diye Gerekli Tüm Önlemlerin Alınması ve Çocuklardan Özür Dilenmesi…

Mardin’in Nusaybin ilçesinde oturdukları sitede oynayan çocuklara polisin havaya ateş açarak kovaladığı, göz altına almaya çalıştığı görüntüler ve haberler sosyal medyada paylaşıldı. Olayda polis önce çocukların olduğu yerde ateş açıyor, ardından çocukları kovalıyor. 11 yaşındaki bir çocuğu yakalayan polis çocuğu zırhlı aracın yanına götürüyor ve burada bir kere daha polisin şiddetine maruz bırakılıyor.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ve tepki almasının ardından Nusaybin Kaymakamlığı polis memuru hakkında soruşturma başlatıldığını ve polisin görevden alındığını belirtti. Kaymakamlık; polis tarafından havaya ateş açılarak çocukların kovalanmasına, ‘bir grubun polise taş atmasını’ gerekçe olarak gösterdi. Bu gerekçe çocuğa yönelik şiddeti meşrulaştırma çabalarıdır. Ancak hem Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler hem de ulusal yasalar 18 yaşına kadar tüm bireyleri çocuk olarak kabul eder ve kamu görevlilerine tüm uygulamalarında; “çocukları koruma”, “onların haklarını ihlal etmeme” ve “hak ve özgürlüklerini yaşama geçirme” yükümlülüğü tanımlar. Nusaybin’deki olayda polis bu yükümlülüklerini yerine getirmediği gibi çocukların haklarını ve özgürlüklerini ihlal etmiştir. Dolayısıyla çocuklara yönelik gerçekleşen bu şiddetin hiçbir meşru tarafı yoktur, kabul edilemezdir.

Olayla ilgili polisin açığa alınması ve hakkında soruşturma açılması oldukça önemlidir. Ancak bu tedbirlerin olaydan 20 gün sonra ve olayın ancak medya aracılığıyla görünür olmasının ardından alınmış olması, kamu görevlilerinin benzer şekillerde gerçekleştirdikleri hak ihlallerinde yaşanan cezasızlığı akla getirmektedir. Çünkü Türkiye’de kamu görevlilerinin gerçekleştirdiği çocuk hak ihlallerinde yaşanan cezasızlık listesi oldukça uzundur. 14 yaşındaki Ceylan Önkol’dan, 15 yaşındaki Berkin Elvan’a, 6 yaşındaki Efe Boz’dan 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel’e kadar pek çok çocuğun yaşadığı hak ihlalleri ne yazık ki cezasız kalmıştır. Unutmamak gerekir ki cezasızlık hak ihlallerini yeniden üreten bir kısır döngüdür.

Bu sebeple aşağıda imzası bulunan örgütler olarak Nusaybin’de yaşanan olayın cezasız kalmaması için;

  • Fail hakkında idari soruşturmanın dışında adli soruşturmanın da acilen başlatılmasını,
  • Bu soruşturmanın etkili bir şekilde yürütülmesini ve failin eyleminin mümkün olmasına neden olan sorumluluk zincirinin açığa çıkarılmasını,
  • Çocuğa karşı şiddetin kabul edilemez olduğuna dair kamusal yaklaşımın beyanı için ilgili kamu personelinin meslekten ve memurluktan men edilmesini,
  • Olay 20 gün boyunca saklandıysa, bunu yapanlar hakkında cezai işlem yapılmasını,
  • Başta 11 yaşındaki çocuk olmak üzere şiddete tanık olan/maruz bırakılan tüm çocukların şiddetin etkilerini en aza indirecek, çocuklara zarar vermeyecek şekilde desteklenmesini ve maddi manevi tazminin sağlanmasını,
  • Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alınmasını,
  • Bu olaya tanık olan tüm çocukların korkmadan, kaygılanmadan, kendilerini güvensiz hissetmeden yeniden oyun oynayabilecekleri ortamın oluşmasını,
  • ve çocuklardan özür dilenmesini

talep ediyoruz.

İmzacılar (Alfabetik Sırayla)
1. Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği
2. Ankara Kadın Platformu
3. Ankara Tabip Odası
4. Biz Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları Derneği
5. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Genel Merkezi
6. Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı
7. Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Gençlik Ağı
8. Çocuk Hakları Merkezi
9. Çocuk Her Yerde Derneği
10. Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi
11. Göç ve İnsani Yardım Vakfı
12. İnsan Hakları Derneği Çocuk Hakları Komisyonu
13. Önce Çocuklar Derneği
14. Rengârenk Umutlar Derneği
15. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Merkezi
16. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
17. Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu
18. Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği
19. Uğur Özkan Çocuk Kültür Evi
20. Türkiye İnsan Hakları Vakfı