Ege Bölgesi Dört Aylık (Ocak Şubat Mart Nisan) Hak İhlalleri Raporu

2021 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarını kapsayan hak ihlalleri; derneğimize yapılan başvurular ve basın taramaları temel alınarak hazırlanmış ve raporlaştırılmıştır. Bu rapor İzmir, Afyon, Aydın, Denizli, Kütahya, Balıkesir, Muğla, Manisa, Uşak Burdur, Isparta illerini kapsamaktadır.

Pandeminin her açıdan tavan yaptığı bir yıla girdik. Vaka sayıları ve ölüm oranları en yüksek seviyesine ulaştı. TTB uzun zamandır tam kapanmanın neden gerekli olduğunu anlatmış olmasına rağmen kapanma olmamıştı. Nisan 28 de “ tam kapanma “ söylemli ama aslında tam kapanma olmayan kapanma gerçekleşti. Kapanmada işçiler, emekçiler çalışmaya devam ettiler. Esnafa, çiftçiye, işsize devletin herhangi bir desteği olmadığı için, mağduriyetler yaşandı ve intiharlar arttı. Bu yetmezmiş gibi emekçi ve işçinin yaşamını ve ileride çalışma hakkını engelleyen KOD29’la işten atmalar ve buna bağlı eylemler yaşandı, yaşanıyor. İşverenler pandemiyi, işten atmak için gerekçe olarak kullandı. Bu dönemde bölgemizde çalışma yaşamında1028 hak ihlali yaşandığı tespit edildi.

Bu yılın şubat ayında TSK Gare’ye daha sonra Nisan’da Kuzey Irak’a operasyon düzenledi. Ülke bir savaş ortamına sokularak birçok hakların kullanımında engeller ve yok edilmeler yaşandı, yaşanıyor. Gözaltılar, geçen dönemin ilk 4 ayına göre oldukça arttı. Geçen dönem (2020 ilk 4 ayında) gözaltı – tutuklama başlığında 201 hak ihlali yaşanırken bu dönem neredeyse 3 katı; 783 hak ihlali yaşandı. Üstelik kolluk müdahaleleri dozu gittikçe artan şiddette olmaktadır.

Bu döneme Boğaziçililerin “ kayyım rektör “ uygulamasına karşı başlattıkları ve kısa sürede ülkenin birçok bölgesine yayılan eylem ve etkinlikler damgasını vurdu. İktidar, bu istekleri dikkate almayan, kolluk ise bastıran ve saldıran bir yerden yaklaştı.

İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararının açıklanmasından sonra kadınların eylem ve etkinliklerinde artış ve sözleşmeden çekilmeye karşı itirazlar yaşandı. Kolluk da kadın eylemlerine yönelik tutumunu gittikçe sertleştirdi ve barikatlarla eylemleri toplumdan tecrit etmeye çalıştı. Kadın cinayetleri, taciz ve tecavüzler, İstanbul Sözleşmesinden çıkılacağı söyleminden sonra gittikçe arttı. Geçen yılın bu döneminde 141 kadına yönelik hak ihlali yaşanmışken bu yıl 294 hak ihlali tespit edildi.

İstanbul Sözleşmesi bütün ötekileri korumayı amaçlayan bir sözleşmedir. Kadın, LGBTİ+, çocuklar, mülteciler de sözleşmenin kapsamı alanındadır.  Bu sözleşmeye muhafazakâr yaklaşım tüm ötekileri yok sayan yaklaşımdır. Bu bağlamda Çocuk başlığı altında 33 hak ihlali yaşandı.

Bu dönemde  “ Mülteci “ başlığında GGM’lerdeki (Geri Gönderme Merkezleri) uygulamalar dikkati çekti. Bu merkezlerdeki mültecilerin şiddet, intihar, tecavüze uğradıkları gibi iddialar görüldü ve mülteci gözaltıları ile deport edilmeler yaşandı. Bu başlıkta 2980 hak ihlali tespit edildi.

Bu dönemde hapishane alanında,  mahpusların, Abdullah Öcalan’a yönelik tecrit ve hapishanelerdeki hak ihlallerinin artışını protesto etmek için geçen yıldan başlayan dönüşümlü- süresiz açlık grevleri devam etti. Bundan dolayı açlık grevcisi mahpuslara birçok disiplin cezası verilmeye başlandı. Ayrıca bu yılın başından itibaren, geçen pandemi döneminde eşitsiz bir şekilde çıkarılan, hapishane torba yasasında, hükümlülerin mahkemede aldıkları infazların yatarı bittikten sonra “ denetimli serbestlik” süreçleri için bir heyet oluşturulduğu ve bu heyette yer alanların kararları ile mahpusun tahliyesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, altışar aylık periyotlarla heyet soruşturması yapılmaya başlandığı görüldü. Bu görüşme/ soruşturma sonucunda tahliyelerin ertelendiği tespit edildi. Mahpusların İHD’ye yazdıkları mektup/ başvurularının oldukça düştüğü ve derneğimize ulaşmada sorunlar yaşandığı tespit edildi. Hapishane başlığında 14 hak ihlali görüldü.

Çevre başlığında, tüm ülkedeki çevre talanı ve doğa tahribatı uygulamaları bölgemizde de görüldü. Rayoaktif atıklardan tutalım da ÇED uygulanmadan başlanılan yapılaşmalara ve ruhsatsız jeotermal işlemlerine kadar 21 hak ihlali tespit edildi.

Diğer başlığında ise çoğunluğu cinayet, darp ve şiddet olmak üzere 151 hak ihlali yaşandığı tespit edildi.

2021 Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında toplam 5304 hak ihlali yaşanmıştır.

 

GÖZALTI VE TUTUKLAMA

Gözaltı 340
Siyasi parti binasına arama sırasında zarar verme 1
Tutuklama 11
Suç oluşturma çabası 1
Seçme ve seçilme hakkı ihlali 1
Medyada hedef gösterme 26
Haksız suçlama 1
Eylem etkinlik yasağı 10
Eylem etkinlik engeli 1
Basın açıklaması yapılacak yerde kolluk kuvvetlerinin orantısız yığınağı 2
Adli kontrol 23
Hayvan hakları için açlık grevi 3
Çıplak arama 2
Ajanlık dayatması 3
Örgütlenme engeli 1
Gözaltına alırken darp, ters kelepçe 105
Gözaltında hakaret 105
Gözaltı aracında darp, ters kelepçe 104
Gözaltında sağlığa ulaşımın engellenmesi 2
Savunma engeli 27
Eylem etkinliğe katılmayan, izleyen kişilere gözaltı 9
Haber hakkı ihlali 1
Milletvekillerine darp 3
Takip 1
TOPLAM 783

 

ÇOCUK

Çocuğa darp,şiddet, yaralama 13
Çocuğa cinsel istismar 9
Çocuk intiharı 1
Suça itilen çocuk 2
Çocuk cinayeti 4
Tutuklama 1
Hamile çocuk 1
Çocuk ölümü 1
Çocuk gelin 1
TOPLAM 33

 

 

KADIN

Kadına darp, şiddet, yaralama 21
Kadına taciz, tecavüz 3
Kadın cinayeti 30
Kadın cinayetlerinde haksız indirim ve cezasızlık 19
Cinsel istismar 8
Kadın aktivistlere yönelik gözaltı 37
Kod29 ile işten atılan kadın 7
Kolluk güçlerince kadın aktivistler hakkında yanıltıcı beyan 3
Tehdit, öldürme tehdidi 4
Gözaltında ters kelepçe 9
Gözaltında tuvalet izni verilmemesi 6
Kolluk kuvvetlerince özel cep telefonuyla görüntü kaydı alınması 4
Gözaltında sağlık ihlali 1
Gözaltı esnasında yakın mesafeden biber gazı sıkma 5
Gözaltı aramasının istismar edilmesi 3
Hastanede kelepçeli bekletme 3
Çıplak aramada istismar 1
Çıplak aramaya erkek polisin girmeye çalışması 1
Avukat görüşmesine izin verilmemesi (araçta) 37
Gözaltına alınırken şiddet, darp 9
Gözaltında hakaret 37
Kadına şantaj, tehdit, rehin alma 10
Medyada kadına yönelik cinsiyetçi ve şiddet içeren dil 2
Şüpheli kadın ölümü 3
Trans cinayeti 1
Kayıp 4
Kaçırma 2
Özsavunmaya ceza 1
Fuhuşa zorlama 20
Sosyal medyada kadına karşı nefret suçu yayma 2
Hamile mülteci kadın sağlık güvencesizliği 1
TOPLAM 294

 

 

MÜLTECİ

Yurtdışına geçmeye çalışırken yakalanan mülteci 2896
Mülteci ölümü 4
GGM’de intihar 2
Suriyeli sağlık güvencesiz işçilik 1
Mültecilerde COVİD19 aşılama planı olmaması 1
GGM’de darp 1
GGM’de sağlık hakkı ihlali 1
GGM’de insanca yaşam koşullarının olmayışı 1
GGM’de çocuklar için yaşam koşullarının olmayışı 1
GGM’de telefon hakkı verilmemesi 1
GGM’de tecavüz iddiası 1
GGM’yi ifade verilmemesi için boşaltma 1
Mülteci çocukların eğitime erişememesi 45
Gözaltı 12
Tutuklama 4
Sınır dışı kararı 4
Mülteciye darp 2
TOPLAM 2980

 

 

ÇALIŞMA YAŞAMI

İşçi yaralanması 63
İşçi ölümü 20
Pandemide işten atma 127
Kamu çalışanına darp 4
Ekonomik nedenlerle intihar 2
Müzisyenlere zabıta engeli 1
Ücretsiz izine zorlama 750
Sendika çalışması nedeniyle gözaltı 1
İş akdinin haksız feshi 2
Maaş alamama 21
Covid19 nedeniyle okullarda karantina 6
Covid19’a yüz yüze eğitimde yakalanan öğretmen 25
Covid19’dan öğretmen ölümü (yüz yüze eğitimde) 3
Mobing 2
Koruyucu sağlık hakkı ihlali 1
TOPLAM 1028

 

HAPİSHANE

Tecrit 1
İnfaz yakma 1
Kitap ve gazete engeli 1
İletişim engeli 2
Sağlığa ulaşım engeli 2
Sosyal faaliyet engeli 1
Koğuş kapasitesinin üstünde kalım 1
LGBTİ mahpusa tecrit 1
Hasta mahpus 3
Şüpheli ölüm 1
TOPLAM 14

 

ÇEVRE

Radyoaktif atık 4
Ruhsatsız jeotermal açma 3
Ruhsatsız jeotermale soruşturma zihni verilmemesi 1
Çevre tahribatı 11
ÇED kararı olmadan işlem 1
Antik Kent’e liman yapma kararı 1
TOPLAM 21

 

DİĞER

Cinayet 30
Darp,şiddet,yaralama 110
Şüpheli ölüm 9
Kayıp 1
Hastanede yatak bulamama nedeniyle ölüm 1
TOPLAM 151

 

Ege Bölgesinde 4 aylık süreçte toplamda 5304 hak  ihlali yaşanmıştır.

 

İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi