Garip Kaldım Gurbet Elde: Türkiye Hapishanelerindeki Yabancı Mahpuslar

Elinizdeki bu rapor farklı bilgi kaynaklarından toplanan verilerin bir araya getirilmesi ile ortaya çıkmıştır. Omurgasını İHD şubelerinin ve bölge temsilciliklerinin hazırladığı düzenli hapishane raporları ile hapishane ziyaretlerinde elde edilen veriler oluşturmaktadır. Diğer kaynaklardan elde edilen verilerle de rapor desteklenmiştir.

Biliyoruz ki Türkiye hapishanelerindeki yabancıların karşılaştıkları sorunlar, bu raporda ve eklerinde ele alınan sorunlar ile kayıt altına alınan örneklerin çok daha ötesindedir. Ancak Türkiye’de -başka pek çok hak alanında olduğu gibi- resmin tamamını ortaya koyacak bilgi ve veriye ulaşmak neredeyse imkansızdır. Bu nedenle bu raporda yer alan İHD’nin ulaşabildiği ve muhtemelen buzdağının sadece görünün kısmını teşkil eden sınırlı bir veridir.

Ancak raporun ekinde sunduğumuz eklere bakılacak olursa hapishanelerde yaşanan ihlaller ve sorunların çok daha derin ve sistematik olduğu, pek çok başka hak alanına ilişkin veriler içerdiği görülecektir.

Hapishaneler konusunda faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları genel olarak bu konunun muhatapları olan mahpuslar, mahpus yakınları veya resmi temsilciler ile irtibat halindedir. Buna karşın, demokratik toplumlarda kamuoyunun bir konudaki tutumu da siyasal iktidarların o alandaki faaliyetlerini ciddi bir biçimde etkileyebilmektedir. Özellikle, hapishaneler ve hapishanelerde yaşanan hak ihlallerinin farklı medya organlarında yeterince yer bulamayışı tutuklu ve hükümlülere yönelik kötü muamele ve işkencenin artan bir şekilde devam etmesine neden olmaktadır. Bu durum, yabancı mahpuslar sözkonusu olduğunda sorunların ve ihlallerin daha görünmez bir biçimde devam etmesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bu yüzden, kamuoyunun hapishaneler ve hapishanelerde yaşanan hak ihlallerine ilişkin tutum, algı ve beklentilerini ortaya çıkarmak, bu konuda bilgilendirilmelerini sağlamak, hapishanelerde yaşanan hak ihlallerinin etkin bir şekilde izlenmesi ve raporlaştırılması ile mümkün olacaktır. İHD’nin yürüttüğü hapishaneler faaliyetlerinin programlanmasında da yol gösterici olacaktır.

İHD, sürdürmekte olduğu hapishane çalışmaları ile hapishanelerde yaşanan hak ihlallerini daha görünür kılmaya ve kamuoyunun bilgisine sunmaya devam edecektir. Umuyoruz ki hapishanelerdeki mahpusların temel hak ve özgürlüklere erişiminde katkımız olacaktır.

Raporun tamamı için:

Garip Kaldım Gurbet Elde: Türkiye Hapishanelerindeki Yabancı Mahpuslar