GÖZALTINA ALINAN MEMURLAR

Kamu kesiminde çalışanlaın/memurların, geçim sorunlarını dile getirmek için başlattıkları eylemin Gösteri ve Toplantı Yasası çerçevesinde değerlendirilerek engellenmesi, ülkede hak arayışlarının demokratik yollarının kapanmış olduğunun bir başka kanıtıdır.

Memurları kitlesel gözaltına alarak, ne çalışanların sorunları çözülebilir ve ne de toplumsal huzursuzluklar giderilebilir.

Özellikle geçim sorunlarına ilişkin ekonomik hak arayışları özgürce dile getirilebilmelidir.

Polisiye yöntemlerle sorunu bastırmaya yönelmek, kaçınılmaz olarak yeni ve daha büyük sorunlar doğurur.

Gözaltına alınan memurlar derhal serbest bırakılmalı, isteklerini demokratik yöntemler içinde özgürce dile getirmelerine karışılmamalıdır.

Muzaffer İlhan Erdost
İHD Ankara Şube Başkanı

Bir cevap yazın