Grev Yasaklamalarından Derhal Vazgeçilmelidir!

06.02.2015

DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikasının örgütlü olduğu işkollarında 29 Ocak 2015’te, 10 ilde 22 işyerinde başlattığı grev, Hükümet tarafından “Milli Güvenliği Bozucu Nitelikte” olduğu iddiasıyla önce altmış gün süreyle ertelenmiş, MESS (Türkiye Metal Sanayicileri İşveren Sendikası) işverenlerinin hükümete grevin ertelenmesi talebinde bulunması sonucunda da aynı gün hükümet tarafından yasaklanmıştır.

Kendilerine dayatılan ücret zamlarını ve çalışma koşullarını kabul etmeyen on binlerce metal işçisinin grev yolu ile hak arayışı ertelenmemiş ortadan kaldırılmıştır.

Hükümet 2014 yılı içerisinde Çam işçilerinin ve Lastik-iş Sendikasının aldığı grev kararlarını da ulusal ve uluslararası tekellerin talepleri üzerine işçi haklarını hiçe sayarak ertelemiştir.

Anayasada, yasalarda, uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış haklarını kullanmak isteyen işçilerin bu hakları doğrudan hükümet eliyle antidemokratik bir biçimde engellenmektedir.

Çalışanların sendikal hakları, toplu sözleşme ve grev hakları bir bütün olarak kapsayacak şekilde sosyal devlet anlayışı içinde güvence altına alınmak zorundadır.

Birleşik Metal İş Sendikası işçilerinin grev haklarının önündeki engeller ortadan kaldırılmalı, talepleri ve örgütlenme hakları güvence altına alınmalıdır.

Metal İşçilerinin taleplerini ve taleplerini içeren grev yapma haklarını destekliyor, yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Bir cevap yazın