Hak-Par Yöneticilerine Verilen Cezalar

Hak-Par Yöneticilerine Ceza Verilmesi; İfade, Örgütlenme ve Siyaset Yapma Özgürlükleri İle Anayasa’nın 90. Maddesinin Açık Bir İhlalidir”

Haklar ve Özgürlükler Partisi’nin 1. Olağan Kongresinde Kürtçe konuşmalar yapılmış olması ve kongre davetiyelerinin Kürtçe-Türkçe basılmış olması nedeniyle 13 yönetici hapis cezalarına çarptırıldı.

Bu dava ve karar, Türkiye’de 1999 yılından bu yana sürdürülen ve kamuoyuna bir “reform” olarak sunulan demokratikleşme çabalarının kağıt üzerinde kaldığını ve temel yaklaşımlarda bir değişiklik olmadığını bir kez daha gösterdi.

Cezalandırma için Siyasi Partiler Yasası’nın 81. maddesi gerekçe olarak gösterilirken, Anayasanın insan hak ve özgürlükleri söz konusu olduğunda uluslararası sözleşmelerin yasalardan önce uygulanacağına ilişkin 90. maddesi yok sayıldı.

Bir taraftan insan haklarından, demokratik ilkelerden söz edilip, uluslararası sözleşmelere imza atılırken; öte yandan mevzuatın bütün hükümlerinin hak ve özgürlüklerin kısıtlanması yönünde kullanılıyor olması ülkemiz açısından üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir ikilemdir.

Çağdaş demokratik bir ülkede Yasamaya düşen görev, hak ve özgürlükler önündeki bütün yasal engelleri kaldırmaktır. TBMM’ni Siyasi Partiler Yasası’nın başta 81. madde olmak üzere, demokratik ilkelere ve özgürlüklere aykırı bütün hükümlerini değiştirmeye davet ediyoruz.

İnsan hakları kuruluşları, sivil toplum örgütleri, hukuk kurumları ve aydınlar olarak da, TCK 301. maddesinin kaldırılması konusunda yürütülen başarılı çalışmaları, mevzuatımızdaki demokratik toplum ilkelerine ve özgürlüklere aykırı bütün diğer hükümleri kapsayacak şekilde sürekli bir çabaya dönüştürmeliyiz.

Söz konusu cezalandırma kararının temyiz aşamasında bozulacağını ve geri çevrileceğini ümit ediyoruz.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Bir cevap yazın