HERKES BİR GÜN CEZAEVİNE GİREBİLİR

Değerli basın emekçileri ve insan hakları savunucuları. İnsan hakları haftası etkinliklerimiz Kepsut cezaevinde yaptığımız görüşme ve incelemelerle sürdürülmektedir.

Bildiğiniz gibi Cezaevleri, toplum tarafından sürekli izlenmesi gereken mekânlardır. O duvarların ardında ne olup bittiğini bilmek tutuklu ve hükümlü yakınları ile kamuoyunun hakkı olduğu için cezaevlerinin insan hakları savunucularına, Demokratik Kitle örgütlerine açılması, bizzat yerinde inceleme ve gözlemde bulunulmasının sağlanması gerektiğini yinelemek istiyoruz.

Kepsut Cezaevi 2009 yılında 39 öğrencinin tutuklanmasıyla derneğimiz gündemine girmiş ve mağdur sıfatıyla derneğimize yapılan başvurular sonrasında yaşanan izleme faaliyetlerimizde arttırılmıştır. Tutuklanan öğrencilerin haklarındaki iddiaların somut olmayan ve hak ihlallerine neden olacak biçimde hazırlanmış olması, öğrencilik haklarının ellerinden alınarak özgürlüklerinin kısıtlanmış olması ve halen yargılanmamış olması gibi sebepler başlı başına temel hak ihlali olarak görülmektedir. Hatta hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar bulunan bir tutuklunun keyfi biçimde tutukluluk halinin devam ettirildiği şu anda İstanbul’daki bir cezaevine nakledildiği bilgisine de ulaşmış bulunmamız hukuk – tutukluluk ve cezaevleri arasındaki çelişkiyi de bariz biçimde ortaya koymaktadır.

Kepsut Cezaevi fiziki koşullarının da tutuklularla herhangi bir görüşme yapılamamış olması sebebiyle tüm cezaevlerindeki gibi kötü koşullara sahip olduğu endişesini sürdürmüştür. Kepsutta tutuklu ve hükümlü bulunan kişilerin cezaevindeki uygulamalardan dolayı derneğimize başvuruları bu konuda daha açık düşünmeyi beraberinde getirecektir.

Yaşanan cezaevi uygulamalarına karşı genel olarak tekrar tüm yetkililere seslenmek istiyoruz.

—Tüm mahpusların insan onuruna saygı gösterilmelidir.
—Hiçbir mahpus tecrit ve izolasyon koşullarında tutulmamalıdır.
—Tüm ağır hasta mahpuslar tedavilerinin yapılması için salıverilmelidir.
—İşkencenin Önlenmesine yönelik etkin düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir
—Mahpusların haklarını ihlal eden, onlara işkence yapan, yaralayan ve öldüren kamu görevlileri hakkında davalar açılmalı, açılmış davalar bir an önce sonuca bağlanarak failler hak ettikleri cezalara çarptırılmalıdır.
—Cezaevleri sivil izlemeye açık hale getirilmelidir.
—Cezaevlerinde mahpusların, savunma, şiddete maruz kalmama, sağlık, eğitim, beslenme, aileleriyle ve avukatlarıyla ve genel olarak dış dünya ile iletişim haklarına saygı gösterilmelidir.
 —Cezaevleri ile ilgili yasal düzenlemeler, ilgili uzmanlık örgütleri ve insan hakları örgütlerinin görüşleri alınarak insan hakları hukukuna uygun şekilde yeniden düzenlenmelidir.
—Kadın ve Çocuk cezaevleri ve ıslahevleri, insan onurunun korunması bakış açısıyla yeniden düzenlenmelidir.
—BM Minimum Cezaevleri Standartlarına göre hareket edilerek tutuklu ve hükümlülerin hakları korunmalıdır.

Biz insan hakları savunucuları, Nerede olursa olsun temel hak ve özgürlükleri kısıtlamaya yönelik her uygulamaya karşı duracağımızı, insanlığa karşı işlenen suçlardan olan işkence, kaba dayak ve kötü muamele gibi suçları işleyen sorumlular hakkında gerekli soruşturma başlatılıncaya kadar sürecin takipçisi olmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

İHD BALIKESİR ŞUBESİ

Bir cevap yazın