İç Anadolu Bölgesi Hapishaneleri Hak İhlalleri Raporu (Ekim-Kasım-Aralık 2020)

İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi Hapishaneler Komisyonu’nun hazırladığı bu rapor, İHD Ankara Şubesi Hapishaneler Komisyonu’na gelen başvurular, avukatların hapishanelere yaptıkları ziyaretler, mahpusların tarafımıza yolladığı mektuplar ve mahpus-aile görüşmelerinin tarafımıza aktarılması ile derlenen bilgiler sonucunda hazırlanmıştır.

Ekim-Kasım-Aralık aylarında İç Anadolu Bölge Hapishaneleri için 67 kişi, diğer cezaevleri için 48 kişi olmak üzere toplam 115 kişi İHD Ankara Şubesi’ne başvuru yapmıştır.

İHD’nin belirlemelerine göre, 2020 yılı Ekim-Kasım-Aralık aylarında çeşitli cezaevlerinde 9 mahpus yaşamını yitirdi.

İHD’nin verilerine göre, hapishanelerde (en az) 604’ü ağır olmak üzere en az 1.605 hasta mahpus bulunmaktadır.  İç Anadolu Bölge Hapishanelerinde ise 46’si kadın olmak üzere en az 284 hasta mahpus bulunmaktadır. Bunların 98’i ağır hasta mahpustur.

Mahpusların bir arada ve kalabalık koğuşlarda yaşadıkları göz önünde bulundurulduğunda hapishanelerde hijyenik ortamın sağlanmasının, kişisel koruyucu tedbir uygulamasının neredeyse imkânsız olduğu söylenebilir. Bu durum bütün dünyayı etkileyen Covid-19 salgınının hapishanelerde çok hızlı yayılabileceğini ortaya koymaktadır. Özellikle hapishanelerdeki yoğunluk ve hareketlilik göz önüne alındığında durumun daha da vahim olduğu görülmektedir.

Raporun tamamı için:

İç Anadolu Hapishaneleri Ekim-Kasım-Aralık 2020 Raporu