İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ 28.12.1994 TARİHİNDE VALİLİKÇE KAPATILDI

İHD Diyarbakır Şubesi yayınladığı “Olağanüstü Hal Bölge Raporu 92” adlı kitap gerekçe gösterilerek 1 ay süreyle kapatıldı.

İHD Diyarbakır Şubesi Valilik makamınca, DGM Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 13.12.1994 gün ve 1994/506 karar sayılı kararı gereğince 30 gün süreyle kapatılarak faaliyetten men edildi.Şubenin karar defteri incelenmek üzere polis tarafından alındı.

Bölgede insan hjaklarının ayaklar altına alınması yetmezmiş gibi, Diyarbakır şubemizin kapatılması devletin bölgede hak ihlallerine “tanık” istemediğinin açık bir ifadesidir. Faili meçhul cinayetlerin, kayıpların, köy yakma ve yıkımlarının ve cezaevlerindeki vahşetin yoğun olarak yaşandığı bölgede, mağdur olan insanların başvurduğu yer olan İHD’nin kapatılması devletin demokrasi ve insan hakları anlayışının da göstergesi olarak anlaşılmalıdır.

Diğer taraftan, Diyarbakır şube yöneticilerimizin tutuklanma gerekçesi, şubemizin kapatılması, İHD İskenderun Şube Başkanımız Sadullah Çağlar’ın dernek başkanlığından istifa etmesi yolunda tehdit edilmesi, İHD merkez ve şube yöneticileri hakkında açılan davalar ve kesinleşen hükümlerin aynı döneme denk düşmesi, Genel Bşk.Yrd.Ercan Kanar’ın bulunduğu işyerine bomba konulması, devletin İHD’nin insan hakları mücadelesine olan katkılarından dolayı rahatsızlığın göstergesidir.

Açıktır ki devlet; demokrasinin gerçek kurallarına göre mücadele etmek isteyen tüm kurum ve kuruluşları hedef olarak seçmekte ve kendi mantığına uygun olarak “bertaraf” etmektedir.

Böylesine bir politikada ısrar etmenin bedeli de kuşkusuz, o denli ağır olacaktır.

AT nezdinde; gümrük birliğinin ertelenmesi tümüyle insan hakları ihlalleri gerekçe gösterilerek alınan kararlardır. Giderek böylesine kararlar daha ağır yaptırımlara dönüşeceği ve Türkiye’nin giderek yalnızlaşacağı bugünden bellidir.

Açıkladığımız bu nedenlerle, devletin yetkili organlarını, İHD’ye yönelik saldırı ve karalama kampanyalarından dolayı kınıyor ve tüm demokrasi güçlerini İHD ile dayanışmaya çağırıyoruz.
       
İHD Basın Bürosu

Bir cevap yazın