İHD Elazığ Şube Başkanı Avukat Metin Can ve Doktor Hasan Kaya’nın Kaybolmaları Üzerine Ortak Basın Açıklaması

Gözaltında kaybolmaların son örnekleri Elazığ’da 21 Şubat 1993 günü İHD Elazığ Şube Başkanı Avukat Metin CAN ve Doktor Hasan KAYA olmuştur. 21 Şubat’tan bu yana kendilerinden haber alınamamış, ancak aileleri telefonla aranarak işkence sesleri dinletilmiştir. Her ikisinin de öldürüldüğü söylenmiştir. 23 Şubat 1993 günü Metin ve Hasan’ın ayakkabıları bir poşet içerisinde Metin’in bürosunun yakınına bırakılmıştır.

Ülkemizde, ölümler bazen enseye sıkılan bir kurşun, bazen arabanın altına konulan bir bomba, başka bir yerde ise gözaltına alınarak kaybolma ile gelmeye başladı. Metin CAN ve Hasan KAYA’nın kaybolmasında ise, Elazığ gibi küçük bir yerde, tüm insanların gözüne baka baka, pervasızca bir cinayet işlenmek isteniyor. Evlere telefon ediliyor, kurban seçilenlerinin ayakkabıları getiriliyor. Saldırganlar iz bırakmaktan, ip ucu vermekten çekinmiyor. Belirtiler kaybolmanın sorumlularının kendilerini güvenlik ve güvenceler içinde gördüklerini gösteriyor. Olayın, Hükümetin Kontr-gerillayı tartışmaktan kaçma çabası içinde olduğu bu dönemde meydana gelmesi dikkat çekicidir.

21 Şubat gününden bu yana, olayı açığa çıkarmak, sorumlularını bulmak, Metin CAN ve Hasan KAYA’nın evlerine sağ ve sağlam olarak dönmelerini sağlamakla yükümlü olanların, ciddi bir çaba içinde olmadıkları görülmüştür. Bu tutumdan kaygı duyuyoruz.

Biz aşağıda imzaları bulunan Kitle Örgütleri’nin Temsilcileri, Metin CAN ve Hasan KAYA’nın, geç olmadan, evlerine sağ olarak bulunmalarını sağlamaları için, başta T.B.M.M., Başbakan ve İç İşleri Bakanı olmak üzere tüm ilgililere görev ve sorumluluklarını hatırlatıyoruz.

Tüm siyasi partileri Kontr-gerillayı ve eylemlerini aydınlatmak için çalışmaya çağırıyoruz.

Basın ve yayın kuruluşlarını, insanların birincil hakkı olan yaşama hakkını ortadan kaldıran tüm uygulama ve eylemlere karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz.

Bu ve benzer olayları önlemenin beklemekle mümkün olamayacağının bilincindeyiz. Bu nedenle, tüm kitle örgütlerini, kayıplarımız bulununcaya kadar girişimlerimize katkıda bulunmaya çağırıyoruz.

Metin CAN ve Hasan KAYA için, yapılacaklar, çok geç olmadan, hemen şimdi yapılsın istiyoruz.

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ
İHD GENEL MERKEZİ
ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ
EĞİTSEN ANKARA ŞUBESİ
BEM SEN
TÜM SAĞLIK SEN GENEL MERKEZİ
TÜM SAĞLIK SEN ANKARA ŞUBESİ
TÜM MALİYE SEN ANKARA ŞUBESİ
OR KAM SEN
TÜM HABER SEN
TÜM BEL SEN ANKARA ŞUBESİ
TÜM YARGI SEN GENEL MERKEZİ
BELEDİYE İŞ ANKARA 1. NOLU ŞUBESİ
ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ ANKARA ŞUBESİ
İHD ANKARA ŞUBESİ
İHD ELAZIĞ ŞUBESİ
ANKARA ÖZGÜR DER
VETERİNER TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ
TURİZM SEN
TÜM ENERJİ SEN
FATMA CAN, AVUKAT METİN CAN’IN EŞİ

Metin Can ve Hasan Kaya’nın Kaybolmaları Üzerine Yapılan Diğer Basın Açıklamaları

 İHD Elazığ Şube Başkanı Avukat Metin Can ve Üyemiz Doktor Hasan Kaya’nın Kaybolmaları Üzerine

İHD Elazığ Şube Başkanı Avukat Metin Can ve Doktor Hasan Kaya’nın Kaybolmalarına Üzerine Yapılan Girişimler

TBMM Kapısında Şiddet 

 İHD Elazığ Şube Başkanı Av. Metin Can ve Dr. Hasan Kaya’nın Cesetleri Bulundu

Bir cevap yazın