İHD Kars Şube Başkanı Güldane Kılıç Serbest Bırakılsın

İHD Kars şube başkanımız, insan hakları savunucusu Güldane Kılıç 23 Temmuz 2019 günü sabah saatlerinde evi basılarak gözaltına alınmıştır. Aynı polis operasyonunda 7 HDP il yöneticisi de dahil olmak üzere toplam 12 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturmanın gizli olduğu belirtilmiştir. Ancak biliyoruz ki, özellikle OHAL ilanı ile birlikte toplumsal muhalefete yönelik sürekli olarak gözaltı ve tutuklama operasyonları yapılmakta, toplum bu operasyonlarla korkutulmaya ve sindirilmeye çalışılmaktadır. Bu durum OHAL’in kaldırılmasının ardından süreklilik arz etmektedir. Kuvvetle muhtemel Güldane Kılıç’ın katıldığı basın açıklamaları ve varsa sosyal medya paylaşımları sorulacak, İHD yönetici olmadığı dönemdeki çeşitli yasal parti çalışmaları sorgulanacaktır. Bu tip operasyonlarla toplantı ve gösteri hakkı ile ifade özgürlüğü adeta yok edilmekte, herkes terör suçlaması ile yüz yüze bırakılmak istenmektedir.

OHAL sona erdikten sonra çıkarılan 7145 sayılı kanunla gözaltı süresi 4+4+4 gün olmak üzere toplam 12 güne kadar uzatılabilmektedir. Bu durum başlı başına kişi özgürlüğü hakkına aykırıdır. Şube başkanımız Kılıç ve beraberindekiler tam bir haftadır gözaltındadır. Yasada ihtiyaç halinde gözaltı süresinin uzatılabileceği ifade edilse de bu durum bir genel uygulama haline dönüştürülmüş, istisna olan genel haline getirilmektedir.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’nın arkadaşımızı ve beraberindekileri bir an önce serbest bırakmasını, BM insan hakları savunucularının korunması bildirgesine uymasını talep ediyoruz.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ