İHD Konya Şubesi Ermenek Cezaevi İnceleme Raporu

GİRİŞ                        :

09.09.2013 tarihinde Karaman M Tipi cezaevindeki siyasi hükümlüler ile Karaman ili Ermenek İlçesinde bulunan M tipi cezaevindeki siyasi hükümlülerin cezaevi koşulları ile hükümlülere yönelik hak ihlallerinin incelenmesi amacıyla İHD Konya Şubesi tarafından görevlendirilen Av. Mustafa TURAN , Av. Enver KÜÇÜKYILDIZ ve Şube Yönetim Kurulu Üyesi Orhan  ADİYAN’ dan oluşan heyet  bahsi geçen cezaevlerinde  gerekli incelemelerde bulunmuştur. Heyet öncelikle cezaevinde yatmakta olan siyasi hükümlüler ile görüşmüş ve hükümlülerin cezaevindeki koşulları, hak ihlalleri bizzat hükümlülerden dinlenilmiştir. Daha sonra heyet bu hükümlülerin istek ve taleplerini Ermenek Cezaevi Savcılığı’na iletmiştir.

Hükümlülerin cezaevi koşulları ile hükümlülere ait şikâyet ve talepler açıklamalar kısmında maddeler halinde açıklanmış heyete ait görüş ve çözüm önerileri sonuç kısmında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

AÇIKLAMALAR    :

  • Ermenek Cezaevinde siyasi hükümlü sayısı 27 olarak belirlenmiştir. Siyasi Mahpuslar 8 ve 9 kişilik 3 ayrı koğuşta kalmaktadır.
  • Hükümlülerin öncelikli şikayeti; cezaevi yönetiminin keyfi uygulamalarına maruz kaldıkları, koğuşlarda aramaların sık sık tekrarlandığı ve yapılan aramalarda idare tarafından hükümlüler aleyhinde keyfi disiplin cezalarının verildiği tespit edilmiştir. Yapılan görüşmelerde yaklaşık olarak 3-4 yıldır koğuşlarda kullanılan araç ve gereçlerin cezaevi idaresi tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden hükümlülerden alındığı ve bu sebeple 3 veya 4 hükümlünün hücre cezası ile cezalandırıldıkları, hükümlülerin iş bu disiplin cezalarına itiraz ettikleri tespit edilmiştir.
  • Ermenek Cezaevi’nde yatmakta olan siyasi hükümlüler arasında haftada 3 gün, tüm siyasi mahpusların bir arada olduğu sohbet toplantılarının ve etkinliklerin yapıldığı ancak yaklaşık 6 aydır cezaevi idaresi tarafından mevcut koşulların elverişli olmadığı gerekçe gösterilerek sohbetlerin ve etkinliklerin haftada bir güne düşürüldüğü hükümlü ve Cezaevi Savcısının ifadeleriyle tespit edilmiştir.
  • Ermenek Cezaevi’nde yatmakta olan hükümlü Nezir Dayan’ ın solunum yetmezliği ve kalp rahatsızlığı sebebi ile sık sık Karaman Devlet Hastanesi’ne sevkinin yapıldığı ancak gerekli tedavilerin yapılmadan geri gönderildiği, hastalığının giderek ağırlaştığı kanaatine varılmıştır. Hükümlü ile yapılan görüşmede Ermenek Cezaevi’nin Karaman Devlet Hastanesi’ne hayli uzak olduğu ve bu nedenle sevkinin sorunlara yol açması sebebiyle Karaman Cezaevi’ne yer değişikliği sebebiyle talepte bulunduğu ve talebi doğrultusunda Karaman Cezaevi’ne naklinin yapılacağı bilgisine ulaşılmıştır.

SONUÇ                     :

  • Ermenek Cezaevi Savcılığına geçici görev ile görevlendirilen Cezaevi Savcısı ile heyetin yapmış olduğu görüşmede yukarıda kısaca anlatılan disiplin cezasına konu olayda Cezaevi İdaresinin keyfi uygulamasının olduğu ve verilen disiplin cezasının açıkça bir hak ihlali olduğu kanaatine varılmıştır.
  • Ermenek Cezaevinin fiziki koşullarının hükümlülerin spor, sohbet ve diğer etkinliklerin uygulanması için uygun olmadığı, cezaevi idaresinin hükümlülere yaklaşımında cezaevinin fiziki koşullarının uygun olmamasının da etkili olduğu bunun yanında, salt siyasi hükümlü olmaları sebebi ile hükümlüler üzerinde psikolojik baskının da olduğu yönünde şikâyetler alınmıştır.
  • Karaman ili Ermenek İlçesinin ulaşım sorununun olduğu, hükümlülerin aileleri açısından da ciddi sorunlara yol açacağı bu nedenle de Ermenek Cezaevinde yatmakta olan siyasi hükümlülerin tamamının Karaman M Tipi Cezaevine nakillerin yapılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. İHD Konya Şubesi’nce bu husus ile ilgili yeniden hükümlüler ile görüşmelerde bulunulması gerekeceği ve hükümlülerin tamamının talebi halinde bu taleplerin gerekli birimlere gönderilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.
  • Hükümlü Nezir Dayan’ ın sağlık sorunları sebebi ile Adalet Bakanlığı’na müracaatların yapılması gerektiği, aksi halde telafisi mümkün olmayan sonuçların doğacağı kanaatine varılmıştır.

İHD KONYA ŞUBESİ

Bir cevap yazın