İNSAN HAKLARI HAFTASI ETKİNLİKLERİMİZ SONA ERİYOR

Değerli Basın Mensupları,

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul ve ilan edilişinin 46.yılı etkinliklerimiz bugün sona eriyor.

Biliyorsunuz, bu yılki etkinliklerimiz Çağdaş Hukukçular Derneği ve Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin katkları ile Türkiye İnsan Hakları Vakfı ile birlikte gerçekleştirdik. Etkinliklerin ana konusunu  “Düşünce Özgürlüğü ve Göç” oluşturdu.

Şu an düşüncelerinden ötürü cezaevlerinde bulunan tüm tutuklu ve hükümlülerle dayanışmamızın bir ifadesi olarak Ankara Merkez Kapalı Cezaevi’nin önündeyiz.

Türkiye’de bir gün insan hakları ve demokratik değerler egemen olacaksa öyle inanıyoruz ki, bu, bedelini ödemek pahasına düşüncelerini dile getirenlerin oalağanüstü katkılarıyla olacaktır.

Başta Terörle Mücadele Yasası’nın 8.maddesi olmak üzere toplam 152 yasada düşünce özgürlüğünü (Bilim, sanat özgürlüğü, kitlesel iletişim özgürlüğü dahil) engelleyen, sınırlayan hükümler vardır.

Düşüncenin suç sayıldığı hiçbir toplum çağdaş uygarlık düzeyine ulaşamaz. Hapishanelerin “düşünce suçluları” ile doldurulduğu bir ülkeye demokratik bir ülke denilemez.

Toplumsal, Ekonomik ve Kültürel alanda gelişmenin, ilerlemenin “olmazsa olmaz” koşulu düşünce özgürlüğünün varlığıdır.

Kürt sorunu dahil, herkes, her konuda düşüncelerini korkusuzca, özgürce dile getirmeli ve bir ceza tehditine yaptırımına uğramamalıdır.

Biz, Türkiye’nin insan hakları ve demokrasi sorununun çözümünü en başta düşünce üretiminde, üretilen düşüncelerin yayılmasında ve düşünceler etrafında örgütlenmede görüyoruz. Ve son olarak dün, Diyarbakır Şubemizce yayınlanan bölge raporunun toplatılması ve Genel Başkan Yardımcısı ve Şube Başkanı Halit Temli ile Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz hakkında tutuklama kararının çıkarılması ile haftayı bağlıyor olmamız düşündürücüdür.

Genel Yönetim Kurulu adına
Akın Birdal
Genel Başkan

Bir cevap yazın